Przypomnienie o naborach wniosków w LGD Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Uprzejmie przypominamy, iż poniższe nabory wniosków będą trwały do najbliższego poniedziałku czyli do 14-06-2021.

Nabór nr 1/2021 – Podejmowanie działalności gospodarczej(utworzenie nowego przedsiębiorstwa)
Dotacja – 100 000 zł. Nasz budżet na to działanie to: 700 000 zł.
Warunek! –> utrzymanie firmy przez 2 lata
Ogłoszenie: http://przyjaznadolinaraby.info/nowastrona/2021/05/11/nabor-nr-1-2021-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczejutworzenie-nowego-przedsiebiorstwa/
***
Nabór nr 2/2021 – Podejmowanie działalności gospodarczej (utworzenie nowego przedsiębiorstwa w turystyce)
Dotacja – 100 000 zł . Nasz budżet: 100 000 zł.
Warunek! –> utrzymanie firmy przez 2 lata
Ogłoszenie: http://przyjaznadolinaraby.info/nowastrona/2021/05/11/nabor-nr-2-2021-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczejutworzenie-nowego-przedsiebiorstwa-w-turystyce/
***
Nabór nr 3/2021- Rozwijanie działalności gospodarczej

Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa-od 50 000 zł do 300 000,00 zł.
Nasz budżet na to działanie to: 404 792,00 zł.
Warunek! –> Zatrudnienie pracownika na 3 lata od płatności końcowej, pełny etat-musi być związany z operacją.
Ogłoszenie: http://przyjaznadolinaraby.info/nowastrona/2021/05/11/nabor-nr-3-2021-rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej/
***
Nabór nr 4/2021- Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych(wydarzenia rekreacyjno-sportowe)
Ważne: WSKAŹNIK PRODUKTU: Liczba wydarzeń rekreacyjno-sportowych – 4 sztuki
Nasz budżet na to działanie to: 62 324,00 zł
Ogłoszenie:http://przyjaznadolinaraby.info/nowastrona/2021/05/11/nabor-nr-4-2021-promowanie-obszaru-objetego-lsr-w-tym-produktow-lub-uslug-lokalnychwydarzenia-rekreacyjno-sportowe/

***

Szczegółowe informacje nt. naboru i składania wniosków, kryteria, formularze wniosków znajdą Państwo w ogłoszeniu o naborze na stronie przyjaznadolinaraby.info 

Kontakt do biura LGD : (18) 26 78 648/ (+48) 500 475 840/ lgd.rokiciny@interia.pl .

W związku z stanem epidemii zachęcamy do konsultacji wniosków online: mailowo (na każdy e-mail odpowiemy) albo telefonicznie.

Drukuj stronę Drukuj stronę