- Lipnica Wielka - https://mieszkancy.lipnicawielka.pl -

„Razem z przyrodą – babiogórskie i tatrzańskie ptaki i zwierzęta” – prelekcja Daniela Urbaniaka

"Razem z przyrodą - babiogórskie i tatrzańskie ptaki i zwierzęta" - prelekcja Daniela Urbaniaka