Rekrutacja do Publicznego Przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Rodzice!

Rekrutacja do Publicznego Przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 odbywa się na zasadach, które określone zostały w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz w zarządzeniu Nr 5/2022 Wójta Gminy Lipnica Wielka z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipnica Wielka oraz w Uchwale Nr XXXVI/210/2018 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie określenia kryteriów i odpowiadającej im liczbie punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipnica Wielka wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dz. U. Woj. Małopolskiego z 2018r. poz. 2922 z dnia 9 kwietnia 2018 roku).

Przedstawione poniżej kryteria i terminy dotyczą wyłącznie rodziców, którzy po raz pierwszy zapisują swoje dziecko do przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz klas I szkół podstawowych.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym odbywa się na podstawie deklaracji rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danej placówki.

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego oraz wzory dokumentów uzyskają Państwo w publicznym przedszkolu, w szkole podstawowej oraz w Centrum Usług Wspólnych w Lipnicy Wielkiej.

Marzena Michalak

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Lipnicy Wielkiej

Poniżej załączamy dokumenty dotyczące rekrutacji:

Drukuj stronę Drukuj stronę