Rekrutacja druhów na kurs kwalifikowany pierwszej pomocy

W dniu 21 lipca 2022 r. Gmina Lipnica Wielka jako partner wiodący wraz z Obec Bobrov podpisała umowę w Euroregionie „TATRY” na mikroprojekt ”Poprawa bezpieczeństwa na pograniczu polsko-słowackim” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 realizowane będą:

• kwalifikowany kurs udzielania pierwszej pomocy dla 60 członków OSP z terenu gminy Lipnica Wielka

• zakup pojazdu typu quad

• polsko-słowackie manewry, w trakcie których zapoznamy turystów i mieszkańców obu gmin z zasadami bezpieczeństwa.

W związku z organizowanym kursem udzielania pierwszej pomocy zachęcamy wszystkich chętnych druhów z terenu naszej Gminy do zgłaszania się i udział w kursie, który będzie prowadzony w trybie weekendowym w terminie sierpień-wrzesień 2022 r. w wymiarze łącznym 66 godzin szkolenia. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymują wyżywienie.

Zgłoszenia przyjmuje Pan Krzysztof Król tel.18 53 100 55 w terminie do 4 sierpnia 2022 r.

Drukuj stronę Drukuj stronę