Remont drogi gminnej 604611K w km od 0+000,00  do km 0+627,00 (przepustów w km 0+051 do km 0+062 i w km 0+410) w miejscowości Lipnica Wielka, Gmina Lipnica Wielka

Całkowita wartość zadania  788.785,17 zł.

Kwota udzielonego dofinansowania: 390.660,00 zł.

Zakres rzeczowy wykonanych robót:

  • Roboty przygotowawcze
  • Roboty rozbiórkowe
  • Roboty ziemne
  • Remont jezdni i poboczy
  • Elementy bezpieczeństwa, oznakowanie
  • Roboty wykończeniowe
  • Remont przepustu w km ok.0+410,00
  • Remont przepustu w km ok.0+051 – 0+062
Drukuj stronę Drukuj stronę