wsparcie na wymiane pokryc dachowych z azbestu

Rozpoczął się II nabór wniosków o dotacje na wymianę pokryć dachowych z azbestu w gospodarstwach rolnych.

Rozpoczął się II nabór wniosków o dotacje na wymianę pokryć dachowych z azbestu w gospodarstwach rolnych. Wsparcie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Wnioski o granty będą mogli składać rolnicy, którzy jeszcze nie skorzystali z dofinansowania na wymianę pokryć dachowych z azbestu w ramach KPO.

Wysokość wsparcia wynosi 40 zł/m2 wymienianego pokrycia dachu. Dofinansowanie przysługuje maksymalnie do 500 m2 wymienionego pokrycia dachu.

Budżet naboru wynosi 250 mln zł.

W regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem na wymianę pokryć dachowych z azbestu wprowadzono korzystne dla rolników zmiany, m.in.:
1. Umożliwiono wymianę pokrycia dachowego z azbestu na budynkach służących produkcji rolnej również w gminach miejskich.
2. Zmniejszono liczbę załączników do wniosku.
3. Wydłużono termin dla wnioskodawców na uzupełnienie wniosku lub złożenie wyjaśnień z 7 do 14 dni.
4. Wprowadzono bardziej precyzyjne zawiadomienia wysyłane do wnioskodawców m.in. o potrzebie uzupełnienia wniosku lub złożenia wyjaśnień.

Wnioski należy składać za pośrednictwem formularza elektronicznego na Platformie Usług Elektronicznych.

Nabór wniosków trwa do 12 stycznia 2024 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków można znaleźć na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).”

Drukuj stronę Drukuj stronę