Ruszamy z akcją zbiórki baterii!! Akcja „Drzewko owocowe od Emila Miki”

Z okazji 80 rocznicy śmierci Emila Miki, wielkiego społecznika i patrioty oraz prekursora sadownictwa na Orawie, zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy do udziału w akcji „Drzewko owocowe od Emila Miki”. Głównym celem akcji jest uczczenie osoby Emila Miki, promocja sadownictwa oraz kształtowanie świadomości ekologicznej.

Aby wziąć udział w akcji potrzebne są baterie, a dokładnie 1 kg baterii. Spakowane baterie należy dostarczyć do punktu zbiórki – Biblioteki Publicznej w Lipnicy Wielkiej, od pon. do piątku w godzinach 8-16, w terminie do 31 sierpnia 2021 roku.
Przekazanie baterii będzie potwierdzone dokumentem „potwierdzenia przekazania baterii” zawierającym imię i nazwisko uczestnika, dane kontaktowe oraz wagę przyniesionych baterii. Po zakończeniu akcji zbiórki baterii, uczestnicy będą poinformowani o terminie odbioru drzewek owocowych.

Szczegółowe informacja można znaleźć na plakacie.
Działaj patriotycznie, przyrodniczo i proekologicznie!

Drukuj stronę Drukuj stronę