Segregowanie odpadów komunalnych w gminie Lipnica Wielka

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do selektywnej zbiórki odpadów.
Szczegółowy sposób segregacji określa Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2028).
Odpady segregowane zbierane są z podziałem na cztery główne frakcje + odpady zmieszane:


PAPIER (kolor niebieski),
METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (kolor żółty),
SZKŁO (kolor zielony)
BIO (kolor brązowy)
ODPADY ZMIESZANE (kolor czarny)


Zgodnie z powyższym zachęcamy do zapoznania się z ulotkami dotyczącymi zasad segregacji odpadów komunalnych oraz pobrania aplikacji „Moje Odpady”.
Aplikację „Moje Odpady” można pobrać z poniższych linków:

  1. Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mojeodpady&hl=pl
  2. Apple Store: https://apps.apple.com/us/app/moje-odpady/id1248697353

Przypominamy!
przed wrzuceniem papieru do pojemnika/worka należy usuwać wszystkie zszywki, klamerki i elementy metalowe lub plastikowe, kartonowe opakowania i pudła należy poskładać lub zgnieść,
butelki i puszki przed włożeniem do pojemnika należy opróżnić i zgnieść,
szkło przed wyrzuceniem należy opróżnić i usunąć nakrętki i korki,

Jeżeli odpady nie będą odpowiednio posegregowane, pracownicy firmy odbierającej mają prawo do pozostawienia odpadów i odmowy ich odbioru, ponadto mają obowiązek zgłoszenia zaistniałej sytuacji do Wójta Gminy.
Odpady muszą być wystawione do godziny 7:00 w dniu ich odbioru.

Więcej informacji na temat segregacji:
jak segregować?
jaki jest sens recyklingu?
Można znaleźć na stronie http://naszesmieci.mos.gov.pl/.

Drukuj stronę Drukuj stronę