Serdecznie zapraszamy na premierowe spotkanie promocyjne książki autorstwa prof. Tadeusza M. Trajdosa do Lipnicy Wielkiej na Orawie

Serdecznie zapraszamy na premierowe spotkanie promocyjne książki autorstwa prof. Tadeusza M. Trajdosa do Lipnicy Wielkiej na Orawie

Serdecznie zapraszamy na premierowe spotkanie promocyjne książki autorstwa
prof. Tadeusza M. Trajdosa do Lipnicy Wielkiej na Orawie: Śmierć ich przywiodła. Przedstawienia świętych: Sebastiana, Rocha i Rozalii oraz ich kult
w katolickiej Europie ze szczególnym uwzględnieniem Orawy XVII – XIX wieku.

Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk od 50 lat pełni ważną funkcję w lokalnym środowisku, którego głównym celem jest popularyzacja regionalnej historii, nauki, wiedzy i kultury. Wspólnie z innymi instytucjami jest współorganizatorem wielu ciekawych wydarzeń kulturalnych i spotkań przybliżających nie tylko lokalną historię, ale też promującą literaturę związaną
z regionem. Stowarzyszenie jest również wydawcą i współwydawcą publikacji książkowych, do których niezmiennie należy „Almanach Nowotarski”, ukazujący się od 27 lat. To właśnie „Almanach Nowotarski” zapoczątkował naszą przyjaźń z prof. Tadeuszem Trajdosem, autorem książki, która jest przedmiotem zorganizowanego spotkania w ramach 48. Święta Pasterskiego.

Tematyka książki, którą będziecie mieć Państwo przed sobą, wpisuje się w profil naszego małego wydawnictwa. Jest nie tylko bardzo ciekawa, ale też niespotykana w swojej treści. Jej bohaterami są orędownicy, do których zgodnie z tradycją Kościoła Katolickiego można się było odwoływać w sprawach trudnych, prosząc ich o pomoc i wstawiennictwo. Ukazuje odzwierciedlenie w malarstwie i rzeźbie sakralnej (obrazy ołtarzowe i malowidła ścienne; figurki w kapliczkach przydrożnych; figury w kościołach, płaskorzeźby) kultu trojga patronów chroniących przed epidemiami od drugiej połowy XVII w. do końca XIX w.

Nieustanna groza zarazy, najpierw dżumy i ospy, a następnie cholery, czyniła ten kult powszechnym i pożądanym. Dramaty tamtych czasów zostały przedstawione na tle kolejno następujących okresów historycznych i wydarzeń, którymi żyło kilka pokoleń mieszkańców nie tylko Orawy, ale też całej Europy. Trudny temat przedstawiony został w bardzo interesujący sposób, a dokładne źródła historyczne kierują czytelnika do zapoznania się z tym tematem. Autor zwraca uwagę, że medycy, pomimo racjonalnego myślenia w obliczu trwającej zarazy, nie lekceważyli aspektu religijnego. Dramat zarazy dotykał nie tylko małe wsie, ale także skupiska miejskie, takie jak Kraków czy Lwów. W czasie epidemii mieszkańcy miast odwoływali się do kultu św. Sebastiana, w środowiskach wiejskich do św. Rocha, natomiast św. Rozalia królowała w kapliczkach, ołtarzach i figurach przydrożnych. W tekście zawarte są też informacje poświęcone szpitalom, które fundowano i zakładano w sąsiedztwie kościołów wymienionych patronów.

Bogata bibliografia i źródła historyczne dopełniają całość książki, która z pewnością zainteresuje każdego czytelnika. Zarząd Podhalańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Nowym Targu kieruje szczególne podziękowania w kierunku sponsorów, dzięki którym ta interesująca publikacja wzbogaci rynek wydawniczy. Są nimi: Bank Spółdzielczy w Jabłonce, Bank Spółdzielczy KARPATIA z Bukowiny Tatrzańskiej, Urząd Gminy w Jabłonce wraz z Orawską Biblioteką Publiczną i Urząd Gminy w Lipnicy Wielkiej z Gminną Biblioteką Publiczną.

Drukuj stronę Drukuj stronę