„Śmierć ich przywiodła”  – promocja książki w Gminie Lipnica Wielka

„Śmierć ich przywiodła”  – promocja książki w Gminie Lipnica Wielka

W trzecim dniu 48. Święta Pasterskiego w Lipnicy Wielkiej, 6 lipca 2024 r. w Domu Ludowym, w Lipnicy Wielkiej odbyła się promocja książki „Śmierc ich przywiodła” autorstwa prof. dra. hab. Tadeusza Mikołaja Trajdosa.

Przybyłych gości orawskimi nutami przywitała Muzyka Lipnicka zaś uroczystego otwarcia promocji dokonał Wójt Gminy Lipnica Wielka, Mateusz Lichosyt.

Następnie głos zabrał wydawca, sekretarz Podhalańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Nowym Tagu Lucyna Czubernat, barwnie opowiadając o powstałej publikacji. Zwróciła uwagę na bardzo ciekawą tematykę związaną z postaciami świętych Rozalii, Rocha  i Sebastiana oraz ich kultem w Europie ze szczególnym uwzględnieniem Orawy XVII – XIX wieku. Jednocześnie podkreśliła,  że bogata bibliografia i źródła historyczne dopełniają całość książki, która z pewnością zainteresuje każdego czytelnika.

Konferansjer zaprosił głównego bohatera wydarzenia prof. Tadeusza Mikołaja Trajdosa wraz z prowadzącą promocję dr Barbarą Zgamą do zajęcia miejsca przy orawskim stole. W czasie interesującej i żywej dyskusji zgromadzeni dowiedzieli się o przygotowaniu i  pracy  nad publikacją, jej głównymi wątkami.

Książka jest nie tylko bardzo ciekawa, ale też niespotykana w swojej treści. Jej bohaterami są orędownicy, do których zgodnie z tradycją Kościoła Katolickiego wierni odwoływali się w sprawach trudnych, prosząc ich o pomoc i wstawiennictwo, szczególnie w przypadku zarazy. Ukazuje odzwierciedlenie w malarstwie i rzeźbie sakralnej (obrazy ołtarzowe i malowidła ścienne; figurki w kapliczkach przydrożnych; figury w kościołach, płaskorzeźby) kultu trojga patronów chroniących przed epidemiami od drugiej połowy XVII w. do końca XIX w.

Na zakończenie promocji Wójt Gminy Mateusz Lichosyt podziękował  i pogratulował profesorowi Tadeuszowi M. Trajdosowi i przedstawicielom wydawnictwa, Pani Lucynie Czubernat i dr Barbarze Zgamie, składając na ich ręce wiązanki kwiatów.

Obecni na wydarzeniu mogli nabyć  publikację z autografem profesora.

Organizatorzy składają  serdeczne podziękowania wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją obecnością na promocji tak ważnej dla Orawy publikacji.

Tekst S.K.

Foto: Jakub Ślaga

Drukuj stronę Drukuj stronę