Sprzedaż końcowa węgla dla gospodarstw domowych w Gminie Lipnica Wielka

Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnica Wielka

Wójt Gminy Lipnica Wielka ogłasza, iż z dniem 8 maja rozpoczęła się sprzedaż końcowa węgla dla gospodarstw domowych w Gminie Lipnica Wielka.

Zainteresowani od 8 maja 2023 r. do wyczerpania zasobów posiadanego węgla mogą składać wnioski o zakup węgla sortymentu: groszek i orzech. Wnioski złożone po wyczerpaniu zasobów posiadanego węgla pozostają bez rozpatrzenia.

Węgiel sprzedawany będzie w cenie 1.900,00 zł brutto/tonę.

Szacowana ilość węgla przeznaczona do sprzedaży w gminie według sortymentu wynosi:

  • orzech – 5,60 tony
  • groszek – 11,38 tony

W związku ze zmianą ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych:

  1. Znosi limit ilościowy zakupu przypadający na jedno gospodarstwo domowe;
  2. Umożliwiła się zakup węgla przez mieszkańców innych gmin po dołączeniu do wniosku zaświadczenia wójta o wypłaconym dodatku węglowym lub potwierdzeniu, że główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zgodne z art. 2 ust.1 ustawy o dodatku węglowym.
Drukuj stronę Drukuj stronę