Średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiczorach

Dzięki współpracy z KP PSP w Nowym Targu do jednostki OSP w Kiczorach przekazany został w poniedziałek 24.01.2022 r., średni samochód ratowniczo – gaśniczy na podwoziu MAN, który dotychczas służył w JRG Rabka – Zdrój. W tym samym dniu Komenda Powiatowa PSP wzbogaciła się o lekki samochód kwatermistrzowski a JRG Rabka – Zdrój o nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy.

Jak wspomniał wójt – „Pozyskanie samochodu to kolejny krok w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców. W najbliższym czasie wybudowana zostanie nowa remiza dla OSP Lipnica Wielka Centrum. Planujemy również pozyskać nowy samochód. Należy pamiętać, że sprzęt sam nie jest w stanie nieść pomocy. Dlatego serdecznie dziękuje wszystkim Ochotnikom za niesienie pomocy jak również uczestnictwo w ogromnej liczbie szkoleń. To dzięki Wam nasi mieszkańcy mogą czuć się bezpieczni.”

W uroczystości przy JRG w Rabce – Zdrój wzięli udział parlamentarzyści, Wojewoda Małopolski, przedstawiciele Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie oraz lokalni samorządowcy.

(J.D.)

Drukuj stronę Drukuj stronę