Sztafetowy marsz z flagą „Nocny Bieg Mików” pamięci Józefiny i Emila Mików

Szanowni Państwo! Aby uczcić pamięć Józefiny i Emila Mików po raz II organizujemy Nocny Bieg Mików w dniu ich aresztowania przez gestapo. W tym roku jednak postanowiliśmy zmienić formułę biegu, aby każdy chętny mógł w nim uczestniczyć. Tegoroczne wydarzenie będzie marszem sztafetowym z flagą, kontynuując przy tym akcję Stowarzyszenia Gdzie Dwóch Albo Trzech „100 flag na 100-lecie odzyskania niepodległości”. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w wydarzeniu!

REGULAMIN Sztafetowego marszu z flagą „NOCNY BIEG MIKÓW” pamięci Józefiny i Emila Mików w  Lipnicy Wielkiej na Orawie z okazji 81 rocznicy aresztowania Józefiny i Emila Mików przez Gestapo

CELE:

 1. Uczczenie 81 rocznicy aresztowania Józefiny i Emila Mików przez Gestapo.
 2. Popularyzacja i upowszechnianie marszu jako najprostszej formy ruchu.
 3. Propagowanie zdrowego stylu życia.
 4. Wychowanie patriotyczne
 5. Integracja grup społecznych

ORGANIZATORZY:

Wójt Gminy Lipnica Wielka i Grupa Robocza Orawa2024.

TERMIN I MIEJSCE:

 1. Godzina startu: 3 maja 2022 r., 19.30
 2. Linia startu będzie usytuowana na Polanie Stańcowej w Przywarówce.
 3. Przebieg trasy: Polana Stańcowa – Drogą Powiatową – Drogą Wojewódzką na Bobrów w Murowanicy – Marysina Polana
 4. Meta: Marysina Polana około 23.30
 5. Dystans: około 18 km

ZASADY UCZESTNICTWA:

 1. W Sztafetowym marszu z flagą prawo startu mają grupy społeczne z terenu gminy Lipnicy Wielkiej oraz inne grupy zorganizowane.
 2. Uczestnicy biegu zgłaszają się poprzez elektroniczny formularz zapisowy. Zobowiązani są do zorganizowania się w kilkuosobowe zespoły. Przy rejestracji należy podać nazwę grupy. Każdego uczestnika sztafety należy zgłosić indywidualnie z podaniem numeru PESEL i adresu zamieszkania w celach ubezpieczenia uczestników.
 3. W miejscach wyznaczonych przez Organizatora będzie przekazywana flaga, pomiędzy poszczególnymi grupami sztafety.
 4. Wszyscy zawodnicy zostaną poinformowani przez Organizatora o miejscach w których mają oczekiwać na przejęcie flagi.
 5. Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi gadżety startowe oraz wodę na trasie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania sztafetowego marszu lub jego przerwania bez podania powodów.
 7. Sztafetowy marsz będzie odbywał się przy otwartym ruchu drogowym. Zawodnicy zobowiązani są maszerować w zwartej grupie. Przed i za zawodnikami będzie jechał oznakowany samochód.
 8. Uczestnicy Sztafetowego marszu nie mogą pokonywać trasy biegiem; obowiązującą formą pokonywania trasy jest marsz.
 9. Każdy z uczestników zaopatruje się w lampkę czołówkę.
 10. Każdy ze startujących zawodników otrzyma ciepły posiłek po dotarciu do celu.
 11. Sztafetowy marsz ma charakter turystyczny, bez rywalizacji sportowej.

ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia do biegu dokonywane będą drogą elektroniczną poprzez formularz google zgłoszeniowy dostępny na stronie www.lipnicawielka.pl.
 2. Podczas zgłaszania grup, należy podać numery PESEL i adresy uczestników.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz wprowadzenia ewentualnych zmian.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie, wynikające z winy uczestników, za zagubione rzeczy, szkody osobowe, rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie i po zakończeniu marszu.
 3. Uczestnicy wyrażają zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunków utrwalonych na fotografiach zrobionych podczas marszu i zrzekają się wszelkich roszczeń w tym zakresie.
 4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do objęcia ubezpieczeniem.
 5. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
Drukuj stronę Drukuj stronę