Uroczysta sesja inauguracyjna IX kadencji Rady Gminy Lipnica Wielka

Uroczysta sesja inauguracyjna IX kadencji Rady Gminy Lipnica Wielka

W dniu 7 maja b.r. o godzinie 10.00 rozpoczęła się uroczysta, inauguracyjna Sesja Rady Gminy Lipnica Wielka. Posiedzenie rozpoczął i prowadził Przewodniczący Senior p. Franciszek Pindziak.

W trakcie Sesji wybrani w wyborach w dniu 7 kwietnia 2024 roku radni Rady Gminy Lipnica Wielka, a także Wójt Gminy Lipnica Wielka otrzymali zaświadczenia o wyborze, wręczone przez p. Marzenę Polaczek – Zastępcę przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Lipnicy Wielkiej. W dalszej kolejności radni oraz Wójt Gminy złożyli ślubowanie.

W wystąpieniu zaprzysiężony Wójt Gminy Lipnica Wielka Mateusz Lichosyt podziękował mieszkańcom za wybór na stanowisko, podziękował grupom społecznym, organizacjom, jednostkom organizacyjnym i osobom za współpracę, a także nakreślił podstawowe kierunki działania w nowej kadencji.

Radni Rady Gminy Lipnica Wielka IX kadencji:

 1. Ryszard Dziubek
 2. Konrad Paweł Gonciarczyk
 3. Andrzej Karkoszka
 4. Józef Karkoszka
 5. Mariusz Karkoszka
 6. Rafał Karlak
 7. Bronisława Kidoń
 8. Henryk Kowalczyk
 9. Jan Kwak
 10. Tadeusz Limanówka
 11. Adrian Łuka
 12. Mateusz Mirosław Machajda
 13. Franciszek Pindziak
 14. Józef Dariusz Rudnicki
 15. Eugeniusz Węgrzyn

W drugiej, roboczej części sesji Rady Gminy wybrano p. Andrzeja Karkoszkę na Przewodniczącego i p. Józefa Rudnickiego na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Wybrano także Komisję Rewizyjną w składzie: Jan Kwak (przewodniczący) oraz Mariusz Karkoszka i Henryk Kowalczyk.

W skład wybranej Komisji Skarg Wniosków i Petycji weszli: Konrad Gonciarczyk (Przewodniczący), Adrian Łuka, Józef Karkoszka, Rafał Karlak i Tadeusz Limanówka.

W końcowej części sesji wybrano również skład Komisji Oświaty Kultury i Sportu: Mateusz Machajda (Przewodniczący), Bronisława Kidoń, Ryszard Dziubek, Franciszek Pindziak i Eugeniusz Węgrzyn.

tekst: Jan Kuliga / fot. Łukasz Sowiński

Drukuj stronę Drukuj stronę