Uroczyste rozdanie stypendium Wójta Gminy Lipnica Wielka

Uroczyste rozdanie stypendium Wójta Gminy Lipnica Wielka

W dniu 31 sierpnia 2022 roku odbyło się uroczyste wręczenie Stypendium Wójta Gminy Lipnica Wielka za rok szkolny 2021/2022 dla najzdolniejszych uczniów ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych pobierających naukę na terenie naszej gminy oraz Nagrody Wójta Gminy Lipnica Wielka za wybitne osiągnięcia sportowe.

Zgodnie z Uchwałą Nr XL/264/2022 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Lipnica Wielka oraz określenia zasad i form przyznawania stypendium Wójta Gminy Lipnica Wielka dla wybitnie uzdolnionych uczniów do stypendium mogą być typowani uczniowie, którzy uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
uczeń klasy IV – VI szkoły podstawowej uzyskał średnią ocen z klasyfikacji rocznej co najmniej 5,30;
uczeń klasy VII – VIII szkoły podstawowej uzyskał średnią ocen z klasyfikacji rocznej co najmniej 5,20;
uczeń liceum uzyskał średnią ocen z klasyfikacji rocznej co najmniej 4,90;
uczeń z technikum uzyskał średnią ocen z klasyfikacji rocznej co najmniej 4,80;
dwa najwyższe średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty spośród wszystkich zdających na terenie Gminy Lipnica Wielka;
najwyższy wynik z egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych.

Wspomniany program jest formą pomocy dzieciom i młodzieży szkolnej w pogłębianiu ich szczególnych uzdolnień. Ma on również na celu stworzenie systemu motywacji do ciągłej pracy nad rozwijaniem swoich talentów. Poprzez przyznanie stypendiów, Gmina Lipnica Wielka motywuje uczniów do rozwoju i wzrostu aspiracji, a dla pozostałych uczniów będzie to mobilizacja do osiągania wysokich wyników.
Stypendium Wójta Gminy Lipnica Wielka za wysokie wyniki w nauce w roku szkolnym 2021/2022 otrzymali:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Lipnicy Wielkiej
Janowiak Kuba klasa VIII
Michalak Wiktoria klasa IV
Olesińska Wiktoria klasa IV
Norbert Pawlak klasa IV
Julia Pawlak klasa VI

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefiny i Emila Mików w Lipnicy Wielkiej
Machajda Szymon klasa IV
Praszek Oliwia klasa V
Rzepiszczak Wojciech klasa VII
Wnęk Ewelina klasa V
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Stanisława Kostki w Lipnicy Wielkiej
Dziurczak Bartosz klasa IV
Fitak Weronika klasa V
Huzior Barbara klasa VII
Lichosyt Zuzanna klasa V
Michalak Amelia klasa VII

Szkoła Podstawowa nr 4 im. dra Emila Kowalczyka w Lipnicy Wielkiej
Bryniarska Julia klasa VI

Szkoła Podstawowa im. Bł. Jana Pawła II w Kiczorach
Kramarz Amelia klasa IV

Zespół Szkół w Lipnicy Wielkiej
Dziubek Jakub klasa IV
Flaszczyńska Katarzyna klasa III
Karkoszka Oliwia klasa I
Kramarz Małgorzata klasa I
Ludziński Piotr klasa IV
Mazur Marcel klasa II
Marzec Michał klasa IV
Stopiak Adam klasa IV
Warzeszak Viktoria klasa II
Żegleń Ewelina klasa I

Stypendium Wójta Gminy Lipnica Wielka za najwyższy średni wynik z egzaminu ósmoklasisty:
Kuba Janowiak – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Lipnicy Wielkiej
Maciej Wziątek – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Sw. Stanisława Kostki w Lipnicy Wielkiej

Stypendium Wójta Gminy Lipnica Wielka za najwyższy wynik z egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych:
Katarzyna Flaszczyńska – Liceum Ogólnokształcące w Lipnicy Wielkiej

Nagroda Wójta Gminy Lipnica Wielka za wybitne osiągnięcia sportowe:
Karolina Kuliga – łyżwiarstwo figurowe
Bronisław Kidoń – skoki narciarskie
Antoni Kidoń – skoki narciarskie

Wszystkim wyróżnionym uczniom i ich rodzicom serdecznie gratulujemy, życząc dalszych sukcesów. Dziękujemy również dyrekcji, nauczycielom i rodzicom, że wspierają dzieci w rozwijaniu ich pasji i zainteresowań.

Marzena Michalak
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Lipnicy Wielkiej

Drukuj stronę Drukuj stronę