Uroczyste wręczenie Laurów Babiogórskich na sesji Rady Gminy

W dniu 25 czerwca 2021 roku odbyła się uroczysta Sesja Rady Gminy Lipnica Wielka, podczas której wręczono doroczne nagrody Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich – Laury Babiogórskie. Laury są dowodem uznania dla wyróżnionych osób i stowarzyszeń za prowadzoną działalność kulturalną, edukacyjną i promowanie regionu.  Co roku symbolicznymi Laurami Babiogórskimi wyróżnia tych, którzy na różnych polach przysłużyli się regionowi babiogórskiemu, promują go i krzewią jego kulturę.

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich tworzy 13 gmin: Budzów, Bystra-Sidzina, Jabłonka, miasto Jordanów, Koszarawa, Lanckorona, Lipnica Wielka, Maków Podhalański, Mucharz, Stryszawa, Sucha Beskidzka, Zawoja i Zembrzyce, a swym zasięgiem obejmuje ono trzy miasta i 50 wsi. Stowarzyszenie działania na rzecz zachowania rodzimej kultury i folkloru oraz kultywowania wielowiekowych tradycji.

W imieniu Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich Laury wręczył Marek Listwan – Starszy Gazda oraz Pani Maria Mazur, natomiast laudacje wygłosił Wójt Gminy Lipnica Wielka Mateusz Lichosyt. Tegoroczne Laury Babiogórskie stopnia podstawowego powędrowały do redakcji Gminnych Nowin oraz do Pana Bronisława Kowalczyka.

Wyróżnienie LAUREM BABIOGÓRSKIM stopnia podstawowego dla pisma lokalnego GMINNE NOWINY za działalność informacyjną, społeczną, kulturalną, historyczną i popularyzatorską w samorządzie Gminy Lipnica Wielka.

Pismo lokalne „Gminne Nowiny” zaczęło ukazywać się od 26 grudnia 1993 roku, jako dodatek bezpłatny do Tygodnika Rodzin Katolickich „Źródło”.

Od początku reaktywowania Gminy Lipnica Wielka w roku 1991 jej władze rozważały próby stworzenia redakcji pisma lokalnego i postanowiły przyjąć propozycję tygodnika „Źródło” z redakcją w Krakowie, który zaoferował gminie wykonywanie gazetki w zamian za większy kolportaż „Źródła” na terenie Lipnicy Wielkiej i Kiczor. Pomysłodawcami i inicjatorami pisma byli: ówczesny przewodniczący Rady Gminy Lipnica Wielka dr Emil Kowalczyk, Wójt Gminy Lipnica Wielka Franciszek Adamczyk oraz proboszcz Parafii Lipnica Wielka pw. Św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej Bolesław Kołacz. W założeniu właśnie to pismo miało być swoistym ogniwem łączącym gminę i jej mieszkańców.

Zadaniem gazetki było i jest nadal rejestrowanie i komentowanie bieżących wydarzeń oraz informowanie o nich społeczności gminy. Na łamach gazety przedstawianie są sprawy społeczne, gospodarcze, polityczne, kulturalne, sportowe, historyczne, regionalne, informacje z życia mieszkańców i inne. Gazeta dostarczała i dostarcza przede wszystkim informacji o pracy Rady Gminy Lipnica Wielka, informacji o działalności Wójta i podległych mu jednostek.

Pismo ukazywało się nieprzerwanie jako tygodnik do 2005 roku. Redaktorem naczelnym gazety do 23 luty 2005 roku był dr Emil Kowalczyk, z którym współpracowały: p. Stanisława Kucek, p. Monika Klapisz.

Po śmierci dr Emila Kowalczyka wkładka ukazywała się jako dwutygodnik od 27 marca 2005 r. do 28 kwietnia 2013 roku. W charakterze miesięcznika periodyk wychodził od 26 maja 2013 r. do 28 czerwca 2015 roku. Redagowaniem pisma w latach 2005-2013 zajmowały się: p. Stanisława Kucek i p. Karolina Kowalczyk. Nakład od 1993 do 2010 roku wynosił 300 egzemplarzy – okolicznościowo 400 egz.

„Gminne Nowiny” – jako czasopismo samodzielne w nowej, kolorowej szacie graficznej ukazuje się w formie kwartalnika od września 2015 roku. Pismo zostało poszerzone o dodatkowe rubryki informacyjne, co wpłynęło na zwiększenie jego objętości. Ma charakter społeczno- informacyjno-historyczno-kulturalny. Traktuje o sprawach bliskich mieszkańcom gminy Lipnica Wielka. Pismo można czytać również w wersji elektronicznej. Z uwagi na duże zapotrzebowanie tego czasopisma zwiększony został nakład do 500 egzemplarzy, a wydawcą jest Gmina Lipnica Wielka.

W skład redakcji wchodzą obecnie: p. Stanisława Kucek (red. naczelna) oraz p. Karolina Kowalczyk, zastępca red. naczelnego.

Pismo zostało zarejestrowane w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu, zarejestrowane jest również w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych.

Periodyk cieszy się dużą popularnością, zarówno wśród mieszkańców gminy, jak również sympatyków Lipnicy Wielkiej i Orawy.

Wyróżnienie LAUREM BABIOGÓRSKIM stopnia podstawowego dla Pana Bronisław Kowalczyk za działalność społeczną na rzecz Gminy Lipnica Wielka, w szczególności pracę w strukturach Ochotniczych Straży Pożarnych oraz społeczne prowadzenie filmowej kroniki archiwalnej Gminy Lipnica Wielka

Pan Bronisław Kowalczyk urodził się 7 sierpnia 1955 roku. Z wykształcenia jest zawodowym kierowcą.

Od początku swojej pracy zawodowej związany z Orawą i rodzinną miejscowością Lipnica Wielka. Pracował między innymi: w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Jabłonce, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Jabłonce. Od roku 1991 roku związany zawodowo z Gminą Lipnica Wielka, pracując kolejno: w latach 1991-2000 w Gospodarstwie Pomocniczym przy Urzędzie Gminy i w latach 2000-2018 w Zespole Szkół Ogólnokształcących na stanowisku kierowcy oraz w latach 2018-2020 w Urzędzie Gminy Lipnica Wielka pracując na stanowisku kierowcy-konserwatora.

Działalność samorządowa: Radny Gminy Lipnica Wielka w kadencji w latach 1994-1998 oraz w latach 1998-2002. W latach 1998-2002 członek Zarządu Gminy Lipnica Wielka.

Działalność społeczna: Pan Bronisław Kowalczyk od roku 1980 związany jest z Ochotniczą Strażą Pożarną w Lipnicy Wielkiej-Centrum. W strukturach OSP pełnił między innymi rolę naczelnika jednostki OSP Lipnica Wielka-Centrum, a także funkcję Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych. Za działalność otrzymał między innymi odznakę „Za wysługę 40 lat w Ochotniczych Strażach Pożarnych”. Jeden z inicjatorów i realizatorów współpracy ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Lipnica Wielka oraz ich odpowiedników po stronie słowackiej, za co otrzymał liczne podziękowania i wyróżnienia.

Odznaczony: W 1992 roku Medalem Brązowym, w roku 1996 Medalem Srebrnym, a w 2020 roku Medalem Złotym za zasługi dla pożarnictwa.

Działalność kulturalna: Pasją i zamiłowaniem Pana Bronisława jest fotografia i filmowanie. Zajmuje się tym amatorsko od 30 lat. Przez wiele lat społecznie fotografował i filmował najważniejsze wydarzenia kulturalne, społeczne i religijne związane z samorządem Gminy i Parafią Lipnica Wielka, tworzą w ten sposób pokaźny zasób materiałów archiwalnych.

Od 2019 roku mocno związany z internetową telewizją Orawa TV, która transmituje najważniejsze wydarzenia z terenu Orawy. Pełni nieocenioną pomoc przy realizacji filmików promocyjnych oraz związanych z realizacją projektów promujących Gminę Lipnica Wielka oraz Orawę.

W roku 2006 p. Bronisław Kowalczyk nagrodzony został Medalem Okolicznościowym 400-lecia Lipnicy Wielkiej.

W wolnych chwilach udziela się dodatkowo w Orkiestrze Dętej działającej przy OSP-Centrum w Lipnicy Wielkiej, a także prywatnie gra na akordeonie.

Drukuj stronę Drukuj stronę