Uroczystości 3 Maja połączone z Dniem Strażaka w Gminie Lipnica Wielka

Uroczystości 3 Maja połączone z Dniem Strażaka w Gminie Lipnica Wielka oraz udział w Przeglądzie Orkiestr Dętych.

Tradycyjnie już Mszą Świętą o godzinie 10.00 uczczono w gminie Lipnica Wielka dzień uchwalenia Konstytucji 3 Maja wraz ze Świętem Strażaka. Podczas Mszy Świętej w Kościele pw. św. Łukasza modlono się za ojczyznę i strażaków przy dodatkowej oprawie muzycznej Orkiestry Dętej.

W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe wszystkich szkół naszej gminy, Związku Podhalan oddziału Górali Orawskich w Lipnicy Wielkiej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych, licznie zgromadzeni strażacy ochotnicy, przedstawiciele instytucji i jednostek oraz mieszkańcy.

Następnie, na Placu Borowego, Orkiestra Dęta pod kierunkiem Łukasza Bandyka odegrała Hymn Państwowy oraz Mazurek 3 Maja, a Pan Wójt Mateusz Lichosyt, Ks. Radosław Korkosz oraz Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Józef Rudnicki złożyli wiązankę pod Murem Ojców Niepodległości.

Na wszystkich zebranych na placu czekała grochówka przygotowana przez Koło Gospodyń Wiejskich z Lipnicy Wielkiej. Całość uroczystości poprowadził Sekretarz Gminy Lipnica Wielka Jan Kuliga.

fot. Bronek Kowalczyk Orawa.tv

Warto również nadmienić, że nasza Strażacka Orkiestra Dęta w połączeniu z Chórem Eduardo pod dyrygenturą Łukasza Bandyka wzięła w tym dniu udział, we wspólnym występie, w popołudniowym XXXIII Przeglądzie Orkiestr Dętych na Orawie w Jabłonce. Nasze grupy muzyczne pięknie reprezentowały naszą gminę.

fot. Łukasz Sowiński

Drukuj stronę Drukuj stronę