Uroczystości 3 Maja połączone z Dniem Strażaka w Gminie Lipnica Wielka

W gminie Lipnica Wielka miały miejsce Uroczystości 3 Maja połączone ze Świętem Strażaka. Wspólnie modlono się w Kościele Parafialnym pw. Św. Łukasza podczas Mszy Świętej koncelebrowanej z udziałem Ks. Proboszcza Jerzego Bargiela i Ojca Tadeusza Janowiaka.

Następnie na Placu Borowego nastąpiło odegranie „Hymnu Państwowego” oraz „Mazurka 3 Maja” przez naszą Orkiestrę Dętą pod kierunkiem Łukasza Bandyka.

Uroczystość uświetniły również obecnością poczty sztandarowe wszystkich szkół naszej gminy, Związku Podhalan oraz Ochotniczych Straży Pożarnych, Strażacy ochotnicy, a ważność tego dnia podkreślili również mieszkańcy, zakładając stroje regionalne.

Wójt Gminy Lipnica Wielka Mateusz Lichosyt zabrał głos oraz wręczył dyplomy i nagrody laureatom Konkursu Historycznego „Rok Józefiny Mikowej i Piotra Borowego”.

Na wszystkich zebranych na placu czekała grochówka przygotowana przez Koło Gospodyń Wiejskich z Lipnicy Wielkiej.

Dziękujemy za tak liczną obecność mieszkańców w tym tak ważnym dla Polski dniu.

foto. Grzegorz Rzepiszczak Orawa.tv

fot. Bronek Kowaczyk

Drukuj stronę Drukuj stronę