Usuwanie azbestu – informacja

Szanowni Mieszkańcy!

W ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” organizowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zapraszamy wszystkich mieszkańców zainteresowanych dofinansowaniem na zadanie obejmujące demontaż wyrobów oraz transport i unieszkodliwienie na składowisku odpadów azbestowych, do złożenia niezbędnej dokumentacji.

Informacje będą przyjmowane w Urzędzie Gminy w Lipnicy Wielkiej w pok. Nr 1 do dnia 11.06.2021 r. tj. piątek do godziny 15.30.

Drukuj stronę Drukuj stronę