Realizacji zadania pn: „Unieszkodliwienie odpadów zwierających azbest z obiektów mieszkalnych z tereny Gminy Lipnica Wielka”

Informujemy, iż Gmina Lipnica Wielka jest trakcie realizacji zadania pn: „Unieszkodliwienie odpadów zwierających azbest z obiektów mieszkalnych z tereny Gminy Lipnica Wielka”. Zadanie jest finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Koszt kwalifikowany zadania wynosi 34 925,00 zł, w tym 15 427,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i 19 498,00 zł ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FINANSUJEMY OCHRONĘ ŚRODOWISKA W MAŁOPOLSCE”


Drukuj stronę Drukuj stronę