Utylizacja wyrobów zawierającuch azbest

Gmina Lipnica Wielka stara się o pozyskanie środków na usuwanie wyrobów azbestowych w związku z tym osoby zainteresowane usunięciem wyrobów azbestowych w 2023 roku proszone są o złożenie informacjido Urzedu Gminy pok. nr 1do dnia 10.05.2023 r.tj. środa

Drukuj stronę Drukuj stronę