VI Pasterski Bieg Przełajowy

Regulamin VI Pasterskiego Biegu Przełajowego

CELE:
– Stworzenie możliwości sportowego spędzenia wolnego czasu.
– Podnoszenie poziomu zdrowotnego i odbudowy psychicznej poprzez kontakt z naturą.
– Nawiązywanie kontaktów między uczestnikami biegów.
– Podnoszenie sprawności fizycznej wśród uczestników.
– Realizacja aspiracji sportowych.

CHARAKTER IMPREZY:

– impreza sportowa

– impreza ma charakter otwarty


TERMIN ZAWODÓW:
– 18 maja 2022 r. (środa) początek zawodów ok. godz. 10:00

MIEJSCE ZAWODÓW:
– Stadion Sportowy w Lipnicy Wielkiej.

TRASA ZAWODÓW:

– Trasy na Stadionie Sportowym w Lipnicy Wielkiej.

ORGANIZATOR:
– Wójt Gminy Lipnica Wielka,
– Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej.

UCZESTNICY:
– W biegach startują wszyscy chętni według podanych kategorii wiekowych, nie posiadający przeciwwskazań do uczestnictwa w lekcji wychowania fizycznego, osobno dziewczęta i chłopcy

ZGŁOSZENIA:
– Na kartkach startowych stanowiących załącznik do niniejszego regulaminu osobiście, mailowo lub telefonicznie do Gminnego Centrum Kultury do 13.05.2022 r.; adres e-mail: kultura@lipnicawielka.pl, tel:18 26 346 38;

NAGRODY:
– Dla pierwszych trzech – rzeczowe;
– Pierwszych sześciu – dyplomy;

DYSTANSE i KATEGORIE WIEKOWE:
2013 i młodsi 400 m (dziewczynki i chłopcy)

2012 -2011 600 m (dziewczynki i chłopcy)

2010 -2009 600 m (dziewczynki) 800 m (chłopcy)

2008 – 2007 800 m (dziewczynki) 1000 m (chłopcy)

od 2006 (KATEGORIA OPEN) 1000 m

SPRAWY RÓŻNE:

– Klasyfikacja szkół podstawowych o Puchar Wójta Gminy Lipnica Wielka;

– Zawodnicy nie mogą biegać w kolcach;

– Dojazd uczestników na zawody z innej gminy we własnym zakresie.

– W sprawach spornych decyzję ostateczną podejmuje organizator;

– Organizator zapewnia posiłek i napój dla uczestników biegu

– W przypadku braku warunków do przeprowadzenia imprezy organizator ma prawo do jej odwołania lub przeniesienia na inny termin.

– Uczestnictwo w zawodach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika (zdjęć, nagrań filmowych) w materiałach promocyjnych, prasie oraz na stronie internetowej Organizatorów. Przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych odbywa się w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych.

– Informacje na bieżąco na www.lipnicawielka.pl

Drukuj stronę Drukuj stronę