Warsztaty i prelekcja policjantów z ruchu drogowego z Powiatowej Komendy Policji w Nowym Targu

Warsztaty i prelekcja policjantów z ruchu drogowego z Powiatowej Komendy Policji w Nowym Targu

W dniu 21 maja 2024 roku, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi mieli okazję uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu edukacyjnym, które miało na celu zwiększenie ich świadomości na temat bezpieczeństwa na drodze. Warsztaty i prelekcja zostały zorganizowane w ramach kampanii społecznej: „Twój styl – Twój kask. Jedź bezpiecznie. Jedź z klasą!” realizowanej w naszej miejscowości. Aby zapewnić bardziej efektywną i dostosowaną do wieku edukację, uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy wiekowe. Pierwsza grupa składała się z uczniów klas młodszych (klasy 0 – IV), a druga grupa z uczniów klas starszych (klasy V – VIII). Warsztaty dla młodszych uczniów były prowadzone w formie pogadanki oraz pokazu wyposażenia policyjnego. Dzieci miały okazję poznać podstawowe zasady ruchu drogowego, takie jak prawidłowe przechodzenie przez jezdnię, znaczenie sygnalizacji świetlnej oraz znaczenie różnych znaków drogowych. Szczególną uwagę zwracano na zasady poruszania się na drodze hulajnogami elektrycznymi i rowerami. Policjanci podkreślali konieczność noszenia kasków oraz zachowania ostrożności w pobliżu przejść dla pieszych i skrzyżowań. Omówili także przepisy dotyczące minimalnego wieku użytkowników takich pojazdów. Zaznaczono, że dzieci poniżej 10. roku życia powinny korzystać rowerów wyłącznie pod opieką dorosłych, a z hulajnóg elektrycznych wcale.

Dla starszych uczniów warsztaty miały bardziej zaawansowany charakter. Policjanci omówili tematy związane z bezpieczeństwem pieszych, rowerzystów oraz kierowców. Szczególną uwagę poświęcono zagrożeniom wynikającym z korzystania z telefonów komórkowych podczas jazdy oraz problemom związanym z jazdą pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających.

Na zakończenie warsztatów, policjanci zachęcili uczniów do zadawania pytań i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami. Okazało się, że młodzież była bardzo zainteresowana tematyką i zadawała wiele pytań dotyczących różnych aspektów bezpieczeństwa na drodze. Policjanci podkreślili, że edukacja w zakresie bezpieczeństwa drogowego jest kluczowa dla zapobiegania wypadkom i zachęcili uczniów do dzielenia się zdobytą wiedzą z rówieśnikami oraz rodziną.

Warsztaty i prelekcja z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu okazały się niezwykle wartościowym doświadczeniem dla uczniów. Dzięki profesjonalnemu podejściu funkcjonariuszy, młodzież mogła w przystępny i interesujący sposób poznać zasady bezpieczeństwa na drodze. Takie inicjatywy są niezbędne, aby budować świadome i odpowiedzialne społeczeństwo, które chroni siebie i innych uczestników ruchu drogowego.

Niestety z przyczyn niezależnych od organizatorów warsztaty w pozostałych szkołach na terenie naszej gminy zostały przeniesione na październik 2024 r.

Agata Skoczyk

Drukuj stronę Drukuj stronę