WAŻNA INFORMACJA DLA POSIADACZY GĘSI

W dniu 14 maja 2021 r. Wojewoda Małopolski wydał rozporządzenie w sprawie wprowadzania środków zmniejszających ryzyko stwarzane przez dzikie ptactwo przenoszące wirusy wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na stada gęsi na terenie województwa małopolskiego. Na mocy tego rozporządzenia nakazuje się utrzymywanie stada gęsi w gospodarstwie w sposób uniemożliwiający kontakt z dzikimi ptakami oraz innym hodowlanym drobiem, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych. Jeśli utrzymanie gęsi w taki sposób nie jest możliwe nakazuje się ograniczyć ryzyko kontaktu bezpośredniego i pośredniego z dzikimi ptakami poprzez przestrzeganie zasad określonych w rozporządzeniu.

Treść Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia środków zmniejszających ryzyko stwarzane przez dzikie ptactwo przenoszące wirusy wysoce zjadliwej grupy ptaków (HPAI) na stada gęsi na terenie województwa małopolskiego.

Drukuj stronę Drukuj stronę