Wirtualna wystawa online pt.: ,,Dokumentacja zasobów dziedzictwa kultury pasterskiej. Tradycyjne budowle i artefakty”

Zachęcamy do skorzystania z obejrzenia kolejnej wystawy online. Tym razem jest to „Dokumentacja zasobów dziedzictwa kultury pasterskiej. Tradycyjne budowle i artefakty”.

W imieniu Fundacji Przestrzenie Dziedzictwa i współorganizatorów projektu serdecznie zapraszamy do odwiedzenia najnowszej wystawy online poświęconej dziedzictwu kultury pasterskiej zachowanej w budowlach i artefaktach dotyczących pasterstwa.


Bezpłatny dostęp do wystawy: https://www.fundacjapd.pl/1200


Wystawa prezentuje wybrane konteksty związane z dziedzictwem pasterskim na terenie zachodnich Karpat łącząc fotografie z oryginalnymi tekstami. Materiał w tej formie jest po raz pierwszy prezentowany szerszej publiczności.


Wystawa podzielona jest na cztery części: Dziedzictwo dawnych pasterzy, Współczesne bacówki, Budynki i ogrodzenia gospodarcze i Artefakty na szałasie. Poprzez ukazanie budowli obecnych i dawnych pasterzy oraz wybranych artefaktów związanych z tą profesją wystawa popularyzuje zanikający świat kultury pasterskiej, jego dziedzictwo, wskazuje też przemiany dokonujące się w nim obecnie. Przedstawiany materiał pochodzi z różnych regionów polskich Karpat i z wielu szałasów. Wystawa online prezentuje łącznie 42 ilustracje, a każdej z nich towarzyszy obszerna narracja wyjaśniająca różne aspekty tego dziedzictwa. Teksty zawierają informacje pochodzące z rozmów i obserwacji życia współczesnych pasterzy działających w Tatrach, na Podhalu, na Spiszu, na Orawie i w Beskidach.


Wystawa zaciekawi szeroki krąg osób interesujących się dziedzictwem kulturowym zarówno pasterstwa, jak i Karpat. Jest też doskonałym materiałem edukacyjnym dla dzieci i młodzieży, poszerzającym ich wiedzę o kulturze, historii i dziedzictwie tej niegdyś jednej z najważniejszych profesji, tworzącej bogatą kulturę tradycyjną na terenach górskich w Polsce.


Organizację wystawy dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu ,,Kultura ludowa i tradycyjna 2022”. Wirtualna wystawa została przygotowana przez Fundację Przestrzenie Dziedzictwa przy udziale współorganizatorów: Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, Muzeum Beskidzkiego im. A. Podżorskiego w Wiśle, Gminnego Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej oraz Orawskiej Biblioteki Publicznej w Jabłonce.

Drukuj stronę Drukuj stronę