Wizyta Wojewody Małopolskiego – Łukasza Kmity w Lipnicy Wielkiej

Wizyta Wojewody Małopolskiego – Łukasza Kmity w Lipnicy Wielkiej

W dniu 1 lipca 2022 roku w naszej gminie gościł Wojewoda Małopolski – Łukasz Kmita. Była to pierwsza, po ponad 7 letniej przerwie wizyta wojewody na naszym terenie. Podczas odwiedzin gość dokonał przeglądu inwestycji, które współfinansowane są przez środki rządowe. W krótkim objeździe po gminie spotkał się ze strażakami OSP Kiczory, gdzie odwiedził budynek remizy oraz oglądał pozyskany na przełomie roku samochód. Podczas wizyty wójt zaprezentował zmodernizowaną w roku ubiegłym drogę przez miejscowość. W ramach inwestycji wybudowano chodnik, kanalizację burzową oraz wykonano nową nakładkę asfaltową. Inwestycja możliwa była dzięki wsparciu z Rządowego Programu Rozwoju Dróg.

Po wizycie w Kiczorach Wojewoda udał się na Plac Piotra Borowego i wraz z Wójtem Gminy Lipnica Wielka Mateuszem Lichosytem, Prezydentem Starachowic Markiem Materkiem oraz asystentem Vice Ministra Sport i Turystyki Mateuszem Łękawskim złożyli wiązankę pod Muralem Orawskich Ojców Niepodległości.

Ostatnim punktem wizyty był plac budowy remizy OSP Lipnica Wielka Centrum, której budowa finansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz ze środków w ramach konkursu „Rosnąca odporność”. Po gospodarskiej części wizyty Wojewoda udał się na debatę do Domu Ludowego.

J.D.

fot. Grzegorz Rzepiszczak Orawa.tv

Drukuj stronę Drukuj stronę