Wręczenie aktu nadania stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego

Wręczenie aktu nadania stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego

W lipcu br. odbyły się postępowania egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu nauczyciela mianowanego. W wyniku przeprowadzonych postępowań egzaminacyjnych egzamin zdały 4 nauczycielki, zatrudnione w jednostkach oświatowych w naszej gminie:

Pani Aneta Sproch – Technikum w Lipnicy Wielkiej,

Pani Katarzyna Kulka – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefiny i Emila Mików,

Pani Barbara Brenkus – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefiny i Emila Mików,

Pani Joanna Rokita – Szkoła Podstawowa im. Bł. Jana Pawła II w Kiczorach.

Przed uroczystym wręczeniem aktu nadania nauczycielki złożyły ślubowanie według następującej roty:
„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg”.

Gratulujemy uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego i życzymy dalszych sukcesów, nieustającej pasji w codziennej pracy oraz wytrwałości w kontynuacji wyzwań zawodowych.

M. Michalak

Drukuj stronę Drukuj stronę