Wręczenie aktu nadania stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego

Wręczenie aktu nadania stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego

W dniu 30 sierpnia 2022 roku Wójt Gminy Lipnica Wielka Mateusz Lichosyt wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

W 2022 roku dwóch nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Lipnicy Wielkiej uzyskało stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego tj. Pani Kinga Michalak nauczyciel języka angielskiego oraz Pani Sylwia Lichosyt nauczyciel matematyki.

Przed uroczystym wręczeniem aktów nadania nauczyciele złożyli ślubowanie wg następującej roty:

Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg”.

Serdecznie gratulujemy nauczycielom uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego i życzymy dalszych sukcesów w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Drukuj stronę Drukuj stronę