Wyniki Internetowego Konkursu Wiedzy pn. „Moja droga do Polski” w 100. rocznicę wydania pamiętnika ks. Ferdynanda Machaya „Moja droga do Polski”

Wyniki Internetowego Konkursu Wiedzy pn. „Moja droga do Polski” w 100 rocznicę wydania pamiętnika ks. Ferdynanda Machaya „Moja droga do Polski”

PROTOKÓŁ

W dniach od 02.08.2023 r. do 13.08.2023 r. odbywał się Internetowy Gminny Konkurs Wiedzy
pn. „Moja droga do Polski”. Przez okres 12 dni na Facebooku Gminy Lipnica Wielka, każdorazowo o godzinie 13.00 zamieszczane było pytanie na dany dzień, odnoszące się do wydarzeń z historii Polski i historii Orawy. Pytania dotyczyły głównie bohaterów książki Ferdynanda Machaya i przedstawionych tam wydarzeń.

Ogółem w konkursie wzięło udział 10 osób. Po zakończeniu współzawodnictwa i zsumowaniu punktów wyłoniono zwycięzców przyznając następujące miejsca oraz wyróżnienia:

1. Janowiak Michał – I miejsce

2. Orawiec Aneta – II miejsce

3. Klima Marcelina – III miejsce

4. Rudnicki Patryk – IV miejsce

5. Botur Dagmara – V miejsce

I WYRÓŻNIENIE

1. Dziurdzik Beata

2. Rudnicka Beata

3. Maciura Marcin

II WYRÓŻNIENIE

1. Bafia Maria

2. Górnicka Paulina

Serdecznie gratulujemy wyników i jednocześnie dziękujemy wszystkim osobom, które wykazały zainteresowanie Konkursem traktującym o tych jakże ważnych dla Lipnicy i Orawy postaciach.

Przygotowanie Konkursu i opracowanie pytań: Karolina Kowalczyk, Robert Kowalczyk, Stanisława Kucek.

Organizatorzy Konkursu: Wójt Gminy Lipnica Wielka Mateusz Lichosyt oraz Grupa Robocza „Orawa 2024”.

W/w zwycięzcom nagrody zostaną wręczone na Gminnych Dożynkach w Lipnicy Wielkiej (Amfiteatr – Centrum) dnia 10.09.2023 r. o godz. 15.30.

Protokół sporządziła: S. K.

Drukuj stronę Drukuj stronę