Internetowy Konkurs Wiedzy pn. "Rok Józefy Mikowej i Piotra Borowego"

Wyniki Internetowego Konkursu Wiedzy pn. „Rok Józefy Mikowej i Piotra Borowego” o życiu i działalności Józefy Machay Mikowej oraz Piotra Borowego

PROTOKÓŁ

W dniach od 12.07.2022 r. do 23.07.2022 r. odbywał się Internetowy Gminny Konkurs Wiedzy pn. „Rok Józefy Mikowej i Piotra Borowego”. Przez okres 12 dni na Facebooku Gminy Lipnica Wielka, każdorazowo o godzinie 13.00 zamieszczane było pytanie na dany dzień, dotyczące życia
i działalności Józefy Machay – Mikowej i Piotra Borowego.

Ogółem w konkursie wzięło udział 41 osób. Po zakończeniu współzawodnictwa i zsumowaniu punktów wyłoniono zwycięzców przyznając następujące miejsca oraz wyróżnienia:

1. Maria Kubacka – I miejsce

2. Justyna Ziemiańczyk – II miejsce

3. Martyna Ziemiańczyk – III miejsce

4. Monika Pilarczyk – IV miejsce

5. Sylwia Ziemiańczyk – V miejsce

6. Michał Janowiak – VI miejsce

I Wyróżnienia:

Katarzyna Węgrzyn

Marcin Maciura

Aneta Orawiec

Dorota Mieszkowska

Maria Bafia

Patryk Rudnicki

II Wyróżnienia:

Justyna Karlak

Magdalena Machaj

Robert Mieszkawski

Beata Dziurdzik

Szczepan Orawiec

Tomek Karlak

Paulina Górnicka

Aga Ka

Zgodnie z Regulaminem nagradzamy 20. uczestników, którzy udzielili na zadane pytania poprawnych odpowiedzi.

Serdecznie gratulujemy wyników i jednocześnie dziękujemy wszystkim osobom, które wykazały zainteresowanie Konkursem traktującym o tych jakże ważnych dla Lipnicy i Orawy postaciach.

Już dzisiaj gorąco zapraszamy do kolejnych edycji naszego internetowego Konkursu.

Przygotowanie Konkursu i opracowanie pytań: Stanisława Kucek, Robert Kowalczyk, Karolina Kowalczyk.

Sumowanie punktów: Aleksandra Pażucha.

Organizatorzy Konkurs: Wójt Gminy Lipnica Wielka Mateusz Lichosyt wraz z Grupą Roboczą „Orawa 2024”.

W/w zwycięzcom nagrody zostaną wręczone na Gminnych Dożynkach w Lipnicy Wielkiej, dnia 11.09.2022 r. W razie niemożności odebrania nagrody na dożynkach prosimy o zgłoszenie się po imprezie po odbiór nagrody w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lipnicy Wielkiej.

Protokół sporządziła: St. Kucek

Drukuj stronę Drukuj stronę