Wyniki konkursu plastyczno-literackiego „Józefina Mikowa Piotr Borowy”.

Protokół ze spotkania Komisji Konkursowej w dniu 18sierpnia 2022 roku w sprawie oceny prac w konkursie pod nazwą „Józefina Mikowa Piotr Borowy”.

Komisja w składzie:

 1. Janina Karkoszka
 2. Karolina Kowalczyk
 3. Bożena Solawa
 4. Monika Zelek

Członkowie Komisji Konkursowej uzgodnili i stwierdzili:

 1. Na protokolanta do oceny prac wybrano p. Monikę Zelek.
 2. Ocena prac plastycznych odbywała się w dwóch grupach wiekowych: klasy 0-IV, klasy V-VIII, praca wspólna i praca przestrzenna. W obrębie danej kategorii oceniano wszystkie prace wspólnie, niezależnie od techniki wykonania pracy;
 3. Przy ocenie prac każdy z członków Komisji przedstawi swoje rekomendacje w zakresie nagród, dalej ustalono kolejność miejsc i nagród w danej kategorii wiekowej;
 4. Przy ocenie prac poszczególni członkowie Komisji nie mieli dostępu do danych osobowych autorów prac (prace są opisane cyframi arabskimi). Dopiero po ustaleniu nagrodzonych udostępniono dane dla potrzeb przygotowania protokołu;
 5. Przy ocenie prac ustalono kategorie wiekowe zgodnie z regulaminem konkursu.

PRACE PLASTYCZNE:

Nagrody i wyróżnienia w konkursie ((imię i nazwisko, miejsce, numer pracy):

Kategoria 0-IV – nagrody:

 1. Antonina Kidoń – I miejsce (praca nr 7)
 2. Zuzanna Domin – II miejsce (praca nr 5)
 3. Szymon Machajda – III miejsce (praca nr 4)
 4. Agata Zborowska – IV miejsce (praca nr 6)

Kategoria V-VIII – nagrody (imię i nazwisko, miejsce, numer pracy):

 1. Faustyna Marszałek – I miejsce (praca nr 11)
 2. Gabriela Kidoń – II miejsce (praca nr 19)
 3. Kacper Białoń – III miejsce (praca nr 17)
 4. Dominika Karlak– IV miejsce (praca nr 20)

Wyróżnienie specjalne Komisji:

1. Praca przestrzenna Andrzej Dunaj – (praca nr 1)

2. Praca wspólna Justyna Gonciarczyk i Martyna Jasiura – (praca nr 1)

Protokół z Gminnego Konkursu Literackiego pn. „Józefina Mikowa, Piotr Borowy” spisany w dniu 05 września 2022 r. w Lipnicy Wielkiej

Do Konkursu zgłoszono ogółem 5 tekstów w tym: 4 literackie i jeden gwarowy, (cztery wiersze oraz jedną gawędę).

Komisja w składzie:

1/ Mateusz Lichosyt

2/ Janina Karkoszka

3/ Robert Kowalczyk

4/ Stanisława Kucek

po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami, kierując się kryteriami określonymi w regulaminie konkursu, postanowiła przyznać następujące miejsca:

POEZJA

Kategoria dziecięca: klasy O – IV

II miejsce Gabriela Jasiura „19.03.1919 r.” praca nr 5

Kategoria dziecięca: klasy V – VIII

II miejsce Julia Pawlak „Królowa Orawy – Józefina” praca nr 1

POEZJA

Kategoria dorosłych

I miejsce Barbara Stosur, „Królowa Orawy. Wspomnienie o Józefie Mikowej” praca nr 2
II miejsce Bogdan Walkosz – Kleta „Droga do świętości” praca nr 4

GAWĘDA

Kategoria dorosłych

I miejsce Arkadiusz Stosur, „Orawski gazda. Rzecz o Piotrze Borowym” praca nr 3

Prace spełniały wymogi formalne i były zgodne z zasadami Regulaminu Konkursu. Wpłynęło kilka bardzo ciekawych utworów, których tematyka ściśle traktuje o życiu i działalności Józefiny Mikowej i Piotra Borowego. Wszyscy Autorzy wykazali się dużą kreatywnością zarówno w interpretacji tematu, jak też w doborze formy wypowiedzi. Organizatorzy Konkursu oraz Komisja składają serdeczne gratulacje wszystkim autorom, którzy zgłosili swoje prace do Konkursu życząc dalszych sukcesów.

Drukuj stronę Drukuj stronę