Wyniki Konkursu plastyczno-literackiego „Emil Mika-kiedyś i dziś”

Nagrody z konkursu zostaną wręczone podczas Koncertu Patriotycznego „Czy Orawa Pamięta”? w dniu 1 sierpnia 2021 roku

Protokół ze spotkania Komisji Konkursowej w dniu 22 czerwca 2021 roku w sprawie oceny prac plastycznych w konkursie pod nazwą „Emil Mika – kiedyś i dziś”.

Komisja w składzie:

 1. Monika Tlałka
 2. Karolina Kowalczyk
 3. Bożena Solawa
 4. Monika Zelek

Członkowie Komisji Konkursowej uzgodnili i stwierdzili:

 1. Na protokolanta do oceny prac wybrano p. Monikę Zelek.
 2. Ocena prac plastycznych odbywała się w dwóch grupach wiekowych: klasy 0-IV, klasy V-VIII, w pozostałych kategoriach nie złożono żadnej pracy. W obrębie danej kategorii oceniano wszystkie prace wspólnie, niezależnie od techniki wykonania pracy;
 3. Przy ocenie prac każdy z członków Komisji przedstawił swoje rekomendacje w zakresie nagród, dalej ustalono kolejność miejsc i nagród w danej kategorii wiekowej;
 4. Przy ocenie prac poszczególni członkowie Komisji nie mieli dostępu do danych osobowych autorów prac (prace są opisane cyframi arabskimi). Dopiero po ustaleniu nagrodzonych udostępniono dane dla potrzeb przygotowania protokołu;
 5. Przy ocenie prac ustalono kategorie wiekowe zgodnie z regulaminem konkursu.

PRACE PLASTYCZNE:

Nagrody i wyróżnienia w konkursie (imię i nazwisko, miejsce, numer pracy):

Kategoria 0-IV – nagrody:

 1. Julia Stachulak – I miejsce (praca numer 59)
 2. Zuzanna Lichosyt – I miejsce (praca numer 60)
 3. Martyna Faculak – I miejsce (praca numer 69)
 4. Adrian Łowas – II miejsce (praca numer 70)
 5. Krystian Karkoszka – III miejsce (praca numer 71)

Kategoria 0-IV – wyróżnienia:

 1. Maximilian Komperda (praca numer 50)
 2. Karina Wątorczyk (praca numer 64)
 3. Natalia Gwiżdż (praca numer 72)
 4. Weronika Fitak (praca numer 75)
 5. Gabriela Wójciak (praca numer 76)
 6. Monika Bosak (praca numer 80)

Kategoria V-VIII – nagrody (imię i nazwisko, miejsce, numer pracy):

 1. Andrzej Dunaj – I miejsce (praca numer 14)
 2. Marta Brenkus – I miejsce (praca numer 15)
 3. Izabela Dunaj – I miejsce (praca numer 30)
 4. Karolina Dunaj – I miejsce (praca numer 44)
 5. Szymon Gombarczyk – II miejsce (praca numer 13)
 6. Joanna Bandyk – II miejsce (praca numer 17)
 7. Oliwia Smreczak – III miejsce (praca numer 6)
 8. Amelia Słaby – III miejsce (praca numer 24)

Kategoria V-VIII – wyróżnienia:

 1. Patrycja Monika (praca numer 21)
 2. Mateusz Kowalczyk (praca numer 25)
 3. Dawid Chudoba (praca numer 28)
 4. Faustyna Węgrzyn (praca numer 31)
 5. Magdalena Kobroń (praca numer 39)

Wyróżnienie specjalne Komisji:

 1. Helena Kocur (praca numer 85)

Na tym protokół zakończono:

Protokolant: Monika Zelek

Protokół z Gminnego Konkursu Literackiego o tematyce: Emil Mika – kiedyś i dziś

spisany w dniu 02.07.2021 r. w Lipnicy Wielkiej

Do konkursu zgłoszono osiem tekstów w tym: siedem literackich i jeden gwarowy (sześć opowiadań
oraz dwa wiersze).

Komisja w składzie:

1. Mateusz Lichosyt

2. Janina Karkoszka

3. Robert Kowalczyk

4. Stanisława Kucek

po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami, kierując się kryteriami określonymi w regulaminie konkursu, postanowiło przyznać następujące miejsca:

POEZJA

Kategoria dziecięca:

I miejsce Julia Pawlak „Nauczyciel” praca nr 5

POEZJA

Kategoria dorosłych:

I miejsce Bogdan Walkosz „ Testament” praca nr 1

PROZA – OPOWIADANIA

Kategoria dziecięca:

I miejsce Barbara Huzior „Emil Mika–kiedyś i dziś” praca nr 2

I miejsce Zuzanna Kabat „Emil Mika-nauczyciel z pasją” praca nr 8

II miejsce Konrad Pietrzak „Emil Mika-wielki nauczyciel” praca nr 6

III miejsce Wiktoria Pastwa „Emil Mika- wzorowy nauczyciel” praca nr 4

III miejsce Oliwia Karnafel „Downe casy na Orawie” praca nr 7

III miejsce Wojciech Rzepiszczak „Emil Mika-orawski człowiek renesansu” praca nr 3

Wszystkie prace spełniały wymogi formalne i były zgodne z zasadami Regulaminu konkursu. Konkurs stał na wysokim, wyrównanym poziomie, Wpłynęło kilka bardzo ciekawych utworów, odwołujących się do różnych sfer działalności Emila Miki. Wszyscy Autorzy wykazali się dużą kreatywnością zarówno w interpretacji tematu, jak też wyborze formy wypowiedzi, w sposób interesujący wykorzystując fakty
z życia Emila Miki, popularyzując w ten sposób postać tego wybitnego lipniczanina.

Organizatorzy konkursu oraz komisja składają gratulacje wszystkim autorom prac w konkursie.

Drukuj stronę Drukuj stronę