Wyniki konkursu plastyczno-literackiego pod nazwą „Rok Polskości na Orawie”

Wyniki konkursu plastyczno-literackiego pod nazwą „Rok Polskości na Orawie”

Protokoły ze spotkań Komisji Konkursowych w sprawie oceny prac w konkursie plastyczno-literackim pod nazwą „Rok Polskości na Orawie”.

PRACE PLASTYCZNE:

Komisja w składzie:

 1. Karolina Kowalczyk
 2. Bożena Solawa
 3. Monika Zelek

uzgodniła i stwierdziła:

 1. Na protokolanta do oceny prac wybrano p. Monikę Zelek.
 2. Ocena prac plastycznych odbywała się w dwóch grupach wiekowych: klasy 0-IV, klasy V-VIII. W obrębie danej kategorii oceniano wszystkie prace wspólnie, niezależnie od techniki wykonania pracy;
 3. Przy ocenie prac każdy z członków Komisji przedstawił swoje rekomendacje w zakresie nagród, dalej ustalono kolejność miejsc i nagród w danej kategorii wiekowej;
 4. Przy ocenie prac poszczególni członkowie Komisji nie mieli dostępu do danych osobowych autorów prac (prace są opisane cyframi arabskimi). Dopiero po ustaleniu nagrodzonych udostępniono dane dla potrzeb przygotowania protokołu;

Kategoria SP klasa 0-IV klasa – nagrody:

 1. Emilia Jasica – I miejsce (praca nr 1)
 2. Laura Warzeszak – II miejsce (praca nr 3)
 3. Sebastian i Oliwia Karkoszka – II miejsce (praca nr 13)
 4. Mikołaj Fitak – III miejsce (praca nr 4)
 5. Kacper Fitak – III miejsce (praca nr 5)

Kategoria SP klasa 0-IV – wyróżnienia:

 1. Gabriela Jurczak (praca nr 2)
 2. Wiktoria Wilk-Juraszek (praca nr 6)

Kategoria SP klasa V-VIII – nagrody:

 1. Anna Garaj – I miejsce (praca nr 9)
 2. Andrzej Dunaj – I miejsce (praca nr 12)
 3. Julia Stachulak – II miejsce (praca nr 10)
 4. Adrian Łowas – II miejsce (praca nr 7)
 5. Jessika Karkoszka – III miejsce (praca nr 8)
 6. Amelia Kramarz – III miejsce (praca nr 14)

PRACE LITERACKIE:

Komisja w składzie:

1/ Mateusz Lichosyt

3/ Robert Kowalczyk

4/ Stanisława Kucek

po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami, kierując się kryteriami określonymi w regulaminie konkursu, postanowiła przyznać następujące miejsca:

POEZJA kategoria gwarowa

I miejsce za utwór „Co my za jedni” dla Janiny Karkoszki z Lipnica Wielkiej

POEZJA kategoria literacka

I miejsce za utwór za utwór „Warto” dla Julii Pawlak ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lipnicy Wielkiej kl. VII

Prace spełniały wymogi formalne i były zgodne z zasadami Regulaminu Konkursu. Tematyka utworów dotyczyła długiej i trudnej drogi do niepodległości na Orawie. Autorzy wykazali się kreatywnością zarówno w interpretacji tematu, jak też w doborze formy wypowiedzi. Organizatorzy Konkursu oraz Komisja składają serdeczne gratulacje wszystkim autorom, którzy zgłosili swoje prace do Konkursu życząc dalszych sukcesów.

Nagrody w ww. konkursie zostaną wręczone podczas Dożynek Gminnych w dniu 10.09.2023 ok. godziny 15.30. Serdecznie zapraszamy wszystkich nagrodzonych.

Drukuj stronę Drukuj stronę