"Nojpiykniyjsy Gminny Moj"

Wyniki XVI Gminnego Konkursu na „Nojpiykniyjsy Gminny Moj”

Protokół z XVI Gminnego Konkursu na „Nojpiykniyjsy Gminny Moj” w Gminie Lipnica Wielka spisany w dniu 01.05.2022 r. w Lipnicy Wielkiej
W bieżącym roku do konkursu zgłoszono 14 Moji postawionych na terenie Lipnicy Wielkiej i Kiczor.

Komisja w składzie:

Marcin Kowalczyk – Muzeum Orawski Park Etnograficzny

Bronisław Kowalczyk

Karolina Kowalczyk – Gminne Centrum Kultury

Eugeniusz Węgrzyn – Radny Gminny

dokonała oceny 14 Moji wyróżniając:

Tytuł Moja Gminnego i nagrodę w wysokości 250 zł przyznano Mojowi na Grapie – Mariusz Spyrka z kolegami – (Skoczyki)

Miejsca I
 i nagrodę w wysokości 150 zł przyznano (w kolejności oceniania): 

  • Śwarni Kicorzanie – Moj przy remizie (Kiczory)
  • Śwarne Parobki – Koło domu 347 (Centrum)
  • Kacper Janowiak – Koło domu 429 (Centrum)

Miejsca II oraz nagrody w wysokości 100 zł otrzymują:

  • Dominik Bandyk – Koło domu 1109a (Przywarówka)
  • Orawianie – Koło SP 4 (Przywarówka)

Pozostałe Moje otrzymują wyróżnienia.


Dziękujemy wszystkim za podtrzymywanie tej pięknej tradycji, jaką jest stawianie moja. Dziękujemy wszystkim, którzy czynią to z kulturą, szacunkiem dla tradycji, no i siebie przede wszystkim. Przypominamy, że konkurs jest tylko dodatkową częścią tej tradycji.

Prosimy o posprzątanie miejsc całonocnego wartowania oraz przypominamy o kulturze siedzenia przy Moju i dbałości o estetykę placu. Bo przecież tradycja postawienia moja to bardzo romantyczny zwyczaj, mający na celu przypodobanie się dziewczynie lub dziewczynom, a nie okazję do pijaństwa. Zwracamy w tym roku uwagę na dbałość ociosania żerdzi. Z roku na rok zachwycamy się atrakcyjnością tabliczek z dedykacją. Naprawdę wiele czynników wpływa na ocenę Moja. Sugerujemy przygotowanie posprzątanego placu na czas oceny przez komisję, odsunięcie się z miejscem wartowania od Moja. Komisja obniża również punkty za stosowanie ubiegłorocznych tabliczek, używanie pisaka do ich wykonania i sztucznych materiałów do ozdabiania Moja. Konkurs ten ma na celu podtrzymywanie niezwykłej tradycji stawiania Moji. W tym dniu jest o nas głośno jako o regionie w całej Polsce. Dlatego powinno nam zależeć aby zaprezentować się od dobrej strony, aby w tym dniu pokazać naszą wyjątkowość. Wiemy, że do Lipnicy w tym dniu zjeżdżają się osoby z różnych części Polski, aby – czy to czynnie uczestniczyć w postawieniu i wartowaniu, czy też tylko się przyglądać i podziwiać.

Organizatorami konkursu byli: Wójt Gminy Lipnica Wielka, Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej, Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, a fundatorem nagród Gminne Centrum Kultury (nagrody można odbierać w Gminnym Centrum Kultury od dnia 09.05.2022).

foto: Bronek Kowalczyk

Drukuj stronę Drukuj stronę