Wyniki XVIII Gminnego Konkursu na „Nojpiykniyjsy Gminny Moj”

Protokół z XVIII Gminnego Konkursu na „Nojpiykniyjsy Gminny Moj” w Gminie Lipnica Wielka spisany w dniu 01.05.2024 r. w Lipnicy Wielkiej
W bieżącym roku do konkursu zgłoszono 17 Moji postawionych na terenie Lipnicy Wielkiej i Kiczor.

Komisja w składzie:

Mateusz Lichosyt – Wójt Gminy Lipnica Wielka

Bronisław Kowalczyk

Karolina Kowalczyk – Gminne Centrum Kultury

Eugeniusz Węgrzyn – Radny Gminny

dokonała oceny 17 Moji wyróżniając:

Tytuł Moja Gminnego i nagrodę w wysokości 350 zł przyznano Mojowi pod Szczytem Babiej Góry / Związek Podhalan Oddział Górali Orawskich z Lipnicy Wielkiej

Miejsce I i nagrodę w wysokości 200 zł przyznano (w kolejności oceniania): 

 • Chłopcy z Przywarówki – Moj koło domu 1143 (Przywarówka)
 • Kamil Brenkus / Chłopcy z Przywarówki – Moj – Pniocki (Przywarówka)
 • Śwarni Kicorzanie – Moj naprzeciw remizy w Kiczorach (Kiczory)
 • Mateusz Jazowski – Moj na Ślamczykówce (Centrum)

Miejsca II oraz nagrody w wysokości 150 zł otrzymują:

 • Bartłomiej Hrustek – Moj u Tribula (Skoczyki)
 • Janusz Michalak – Moj na Roli Niemcowej (Skoczyki)
 • Łukasz Rzepiszczak – Moj nad Tajwanem (Centrum)

Miejsca III oraz nagrody w wysokości 130 zł otrzymują:

 • Chłopcy od Skoczyków – Moj na Stasiniówce (Skoczyki)
 • Związek Podhalan – Koło remizy (Centrum)

Wyróżnienia oraz nagrody w wysokości 100 zł otrzymują:

 • Grzegorz Machajda – Moj w pobliżu domu 1085 (Przywarówka)
 • Publiczne Przedszkole w Kiczorach – Moj przy boisku (Kiczory)
 • Publiczne Przedszkole – Moj przy wejściu do przedszkola (Centrum)
 • Śwarne Parobki – Moj na Trzecinie (Centrum)
 • Tadesz Pastorczyk – Moj dla wnuczek (Murowanica)
 • Mali Grapianie – Moj na Grapie (Skoczyki)

Dziękujemy wszystkim za podtrzymywanie tej pięknej tradycji, jaką jest stawianie moja. Dziękujemy wszystkim, którzy czynią to z kulturą, szacunkiem dla tradycji, no i siebie przede wszystkim. Przypominamy, że konkurs jest tylko dodatkową częścią tej tradycji.

Komisja zauważa znaczną poprawę jak chodzi o dbałość stawiania moji – zarówno estetykę samego Moja, jak i placu „wartowania” oraz tabliczek z dedykacją.

Prosimy o posprzątanie miejsc całonocnego wartowania oraz przypominamy o kulturze siedzenia przy Moju i dbałości o estetykę placu. Bo przecież tradycja postawienia moja to bardzo romantyczny zwyczaj, mający na celu przypodobanie się dziewczynie lub dziewczynom, a nie okazję do pijaństwa. Zwracamy w tym roku uwagę na dbałość ociosania żerdzi. Z roku na rok zachwycamy się atrakcyjnością tabliczek z dedykacją. Naprawdę wiele czynników wpływa na ocenę Moja. Sugerujemy przygotowanie posprzątanego placu na czas oceny przez komisję, odsunięcie się z miejscem wartowania od Moja. Komisja obniża również punkty za stosowanie ubiegłorocznych tabliczek, używanie pisaka do ich wykonania i sztucznych materiałów do ozdabiania Moja. Konkurs ten ma na celu podtrzymywanie niezwykłej tradycji stawiania Moji. W tym dniu jest o nas głośno jako o regionie w całej Polsce. Dlatego powinno nam zależeć aby zaprezentować się od dobrej strony, aby w tym dniu pokazać naszą wyjątkowość. Wiemy, że do Lipnicy w tym dniu zjeżdżają się osoby z różnych części Polski, aby – czy to czynnie uczestniczyć w postawieniu i wartowaniu, czy też tylko się przyglądać i podziwiać.

Organizatorami konkursu byli: Wójt Gminy Lipnica Wielka, Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej, Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, a fundatorem nagród Gminne Centrum Kultury (nagrody można odbierać w Kasie Urzędu Gminy Lipnica Wielka od dnia 06.05.2024 r.).

foto: Bronek Kowalczyk, K.K. i K. Gonciarczyk

Drukuj stronę Drukuj stronę