Wypłata świadczeń i zasiłków za grudzień

INFORMACJA

Informujemy, że wypłata zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz świadczeń rodzicielskich

za miesiąc grudzień 2021r. nastąpi

w dniu 20 grudnia 2021r.

Drukuj stronę Drukuj stronę