Wysokości stawek usług wodno-ściekowych

Szanowni Mieszkańcy!

Zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie (znak: KR.RZT.70.265.2021) zostały zatwierdzone taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Lipnica Wielka.

Uwzględniając nowe wymogi ustalania wysokości stawek usług wodno-ściekowych dla gminy Lipnica Wielka, zatwierdzono stawkę opłat za odprowadzane ścieki o wysokości 6,41 zł/m3 (netto).

W/w decyzja w swej treści uwzględnia wysokości stawek na najbliższe 3 lata, licząc od 01.09.2021 r. Szczegóły decyzji znajdują się pod niżej umieszczonym linkiem.

Link: https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-krakowie-taryfy/decyzja-znak-kr-rzt-70-265-2021-z-dnia-5-sierpnia-2021-r-o-zatwierdzeniu-taryf-dla-zbiorowego-odprowadzania-sciekow-na-terenie-gminy-lipnica-wielka.html.

Drukuj stronę Drukuj stronę