XLV Sesja Rady Gminy Lipnica Wielka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XLV Sesję Rady Gminy Lipnica Wielka w dniu 21 grudnia 2022 roku (tj. środę) o godz. 10:00 w Sali Domu Ludowego – Lipnica Wielka 521 (duża sala).

Proponowany porządek obrad Sesji:

Część pierwsza Sesji – robocza:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wystąpienie Wójta Gminy Lipnica Wielka.
 4. Wystąpienia przedstawicieli instytucji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia pozytywnej oceny w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z potwierdzaniem aktualności nowego oznaczenia oraz nowego stanu prawnego gruntów wydzielonych w wyniku scalenia gruntów.
 6. Interpelacje Radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
 8. Wolne wnioski i zapytania.

Części druga Sesji – uroczysta:

 1. Wręczenie podziękowań za zaangażowanie w zakończenie procesu scalenia w Lipnicy Wielkiej.
 2. Przemówienia Gości.
 3. Zakończenie Sesji.
Drukuj stronę Drukuj stronę