XXV Jubileuszowy Złaz Samorządowców

Orawa, Orawa, to piękna kraina,

Od stu lat na stałe, od stu lat na stałe,

Przy Polsce się trzyma….”.

(fragment słów piosenki grupy śpiewaczej z Bystrej-Sidziny)

W dniu 28 sierpnia b.r., tradycyjnie w ostatnią sobotę sierpnia, odbył się XXV Jubileuszowy Złaz Samorządowców. Wzięli w nim udział samorządowcy wraz z rodzinami i sympatycy Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich. Na zaproszenie Wójta Gminy Lipnica Wielka  Pana Mateusza Lichosyta, zakończenie Złazu odbyło się w Gminie Lipnica Wielka – na Stańcowej Polanie.

Uczestnicy Złazu wędrowali od wczesnych godzin rannych, aby zameldować się na mecie Złazu przed mszą świętą, którą zaplanowano o godzinie 13.30.

Zaproponowano 9 tras złazowych, z czego blisko 490 uczestników Złazu wybrało 5 z nich:

 • Trasę nr 1 – Lipnica Wielka Przywarówka szkoła podstawowa – Stańcowa Polana (3 km),
 • Trasę nr 2 – Kiczory szkoła podstawowa – Remiza Kiczory – Bartoszowa Polana, dalej kierunek Rajsztag – Stańcowa Polana (6,0 km),
 • Trasę nr 4 – Zubrzyca Górna Muzeum Orawski Park Etnograficzny – przystanek Ochlipów – droga Rajsztag – Smietanowa Hala –  Stańcowa Polana (9,0 km),
 • Trasę nr 6 – Przełęcz Krowiarki – Sokolica – Kępa – Babia Góra (szlak czerwony) – Polana Stańcowa (szlak zielony) – 9 km,
 • Trasę nr 9 – Muzeum Hwiezdosława na Słowacji – Babia Góra szczyt – Polana  Stańcowa (10,5 km)

Przybyłe grupy złazowe przywitał Pan Jan Kuliga – Sekretarz Gminy Lipnica Wielka wraz z pracownikami Biura Złazowego.

Spotkanie na Polanie Stańcowej rozpoczęto uroczystą Mszą św., koncelebrowaną, sprawowaną w intencji uczestników złazu i mieszkańców gmin  zrzeszonych w Stowarzyszeniu Gmin Babiogórskich, której przewodniczył Ks. Andrzej Lichosyt – kapelan Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich oraz Ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski. Oprawę muzyczną Mszy św. zapewnił Zespół Regionalny „Orawianie” z Lipnicy Wielkiej.

Po Mszy św. i oficjalnym przywitaniu przybyłych gości i grup złazowych, Wójt Gminy Lipnica Wielka p. Mateusz Lichosyt i Starszy Gazda Stowarzyszenia p. Marek Listwan zaprosili na gorący posiłek i występ Zespołu Regionalnego „Orawianie”. Pod kierownictwem Eugeniusza Karkoszki, dzieci i młodzież zespołu prezentowali piękny program, w którym nie zabrakło śpiewu, tańca, przykładów tradycyjnych zabaw i rozrywek pasterskich.

W tym czasie Biuro Złazu przyjmowało zapisy: najstarszego uczestnika złazu, najmłodszego uczestnika złazu, najliczniejszą rodzinę, najliczniejsza grupę, do konkursu na najbardziej rozśpiewana grupę, osoby, która była na wszystkich złazach. Trwały także zapisy 5-osobowych grup do rywalizacji sportowej – przeciągania liny, rzutu piłką lekarską, skoku w dal.

Po występie zespołu Orawianie rozpoczęły się zmagania sportowe. Dostarczyły one nie tylko zawodnikom, ale także kibicom niezwykłych emocji. Radość i zabawa uczestników była wyraźnie widoczna.

Po zakończeniu zmagań grupowych w dyscyplinach sportowych, na scenie zaprezentowały  się poszczególne gminy, prezentując śpiew (często według autorskich słów).

Na podsumowanie Złazu Starszy Gazda SGB p. Marek Listwan i Wójt Gminy Lipnica Wielka p. Mateusz Lichosyt wręczyli dyplomy:

najmłodszym uczestnikom:

 • Kamilowi Okrucie – (7 miesięcy) z Gminy Stryszawa,
 • Stanisławowi Dyrczowi –  (1,5 roku) z  Gminy Czarny Dunajec,

najstarszym uczestnikom:

 • Helenie Wronie – (81 lat) z Gminy Lanckorona,
 • Adamowi Wronie – (81 lat) z Gminy Lanckorona,
 • Józefowi Jaroszowi – (74 lata) z Gminy Budzów,

najliczniejszej rodzinie:  

 • rodzinie Pieronkiewiczów – (20 osób) z Gminy Budzów,

najliczniejszym grupom:  

 • Gminie Stryszawa – 87 uczestników,
 • Gminie Budzów – 85 uczestników,

osobie która była na wszystkich Złazach:

 • Tadeuszowi Uczniakowi – wszystkie Złazy – uczestnik 25 Złazów,
 • Janowi Łaciakowi – uczestnik 24 Złazów,

Ze względu na bardzo wysoki poziom oraz różnorodność prezentowanych utworów, jury postanowiło przyznać jedną nagrodę publiczności, a dla pozostałe grupy śpiewacze wyróżniono dyplomem bez rozstrzygania o kolejności miejsc. 


W konkurencjach sportowych dyplomy otrzymały:

w konkurencji – przeciąganie liny: I miejsceGmina Stryszawa, II miejsce przypadło Gminie Bystra-Sidzina, III miejsce Gminie Budzów,

w konkurencji – skok w dal z miejsca – dyplom za I miejsce otrzymały Gmina Lipnica Wielka i Gmina Bystra-Sidzina, II miejsce zajęło miasto Sucha Beskidzka, a III miejsce Gmina Stryszawa,

w konkurencji rzut piłką lekarską w przód: dyplom za I miejsce otrzymała Gmina Stryszawa, II miejsce zajęła Gmina Bystra-Sidzina, a III miejsce Gmina Lanckorona.

 Organizatorzy serdecznie dziękują:

 • Ks. mgr Andrzejowi Lichosytowi – Kapelanowi Stowarzyszenia i Ks. prof. dr hab. Maciejowi Ostrowskiemu – Kierownikowi Katedry Pastoralnej Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie za obecność i sprawowanie Mszy świętej, 
 • Pracownikom Biura Złazu (p. Marii Mazur ze Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, p. Stanisławie Kucek z Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnicy Wielkiej, p. Aleksandrze Pażucha z Urzędu Gminy Lipnica Wielka) – za obsługę grup złazowych i nieocenioną pomoc organizacyjną,
 • Panu Eugeniuszowi Karkoszce i Zespołowi Regionalnemu „Orawianie” za przygotowanie oprawy Mszy św. i prezentację programu artystycznego,
 • Siostrze Weronice ze Zgromadzenia zakonnego  Sióstr Albertynek z Lipnicy Wielkiej za pomoc medyczną,
 • Panu dr Tomaszowi Pasierbkowi Dyrektorowi Babiogórskiego Parku Narodowego i jego Współpracownikom za zorganizowanie stoiska i konkursów dla dzieci oraz pomoc grupom złazowym,
 • Panu Tomaszowi Lipce Kierownikowi Sekcji Babiogórskiej Grupy Beskidzkiej GOPR i jego kolegom ratownikom za pomoc na trasach i podczas spotkania,
 • Pani Dominice Wachałowicz-Kiersztyn – dyrektor Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej za możliwość zwiedzania Muzeum przez część uczestników Złazu,
 • Pani Renacie Wnęk – kierownik Ośrodka Charytatywno-Wypoczynkowego Górska Przystań w Lipnicy Wielkiej, prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej,
 • Jednostce OSP Lipnica Wielka Przywarówka za pomoc w organizacji i logistyce złazu,
 • Członkom ekipy OrawaTV za nagłośnienie i przygotowanie fotorelacji z imprezy,
 • Sołtysowi Przywarówki Panu Józefowi Karkoszce  za  wszystkie prace przygotowawcze na Polanie Stańcowej i pomoc w organizacji spotkania złazowego oraz
 • wszystkim osobom, które przyczyniły się swoim bezpośrednim i pośrednim zaangażowaniem do zorganizowania tego wspaniałego i udanego przedsięwzięcia.

Na koniec Złazu, uczestnicy dumnie odśpiewali hymn orawski Orawa, Orawa na Orawie ława oraz hymn górali beskidzkich Szumi jawor, szumi i szumi osika.

Za rok na XXVI Złaz Samorządowców zaprosił Pan Rafał Lasek – Wójt Gminy Stryszawa. A zatem do kolejnego Złazu…. 😊

fot. Grzegorz Rzepiszczak Orawa.tv

Drukuj stronę Drukuj stronę