Zamówienie publiczne – roboty budowlane pn. „BUDOWA MUZEUM PASTERSTWA WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ”

28.12.2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu
28.12.2020 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 271.13.2020
28.12.2020 r. Wzór umowy
28.12.2020 r. Załączniki od nr 1 do nr 7 w wersji edytowalnej
28.12.2020 r. Dokumentacja techniczna
04.01.2021 r.  Zapytania i odpowiedzi do SIWZ wraz z modyfikacją SIWZ
04.01.2021 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
21.01.2021 r. II Modyfikacja SIWZ
21.01.2020 r. II Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 21.01.2021 r.
29.01.2021 r. III Modyfikacja SIWZ i odpowiedzi do zapytań
Załączniki do III modyfikacji SIWZ
29.01.2021 r. III Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 29.01.2021 r.
11.02.2021 r. Informacja z otwarcia ofert

02.03.2021 r. Informacjo o wyborze najkorzystniejszej oferty

Drukuj stronę Drukuj stronę