konsultacje

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Lipnica Wielka w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Lipnica Wielka z organizacji pozarządowymi i innymi podmiotami na 2023 rok

Drukuj stronę Drukuj stronę