konsultacje

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Lipnica Wielka w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Lipnica Wielka z organizacji pozarządowymi i innymi podmiotami na 2022 rok

Drukuj stronę Drukuj stronę