Zgłoszenia zapotrzebowania na węgiel w Gminie Lipnica Wielka.

W związku z prowadzonymi przez Polski Rząd pracami nad ustawą regulującą dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego Wójt Gminy Lipnica Wielka informuje mieszkańców o możliwości zgłaszania zapotrzebowania na węgiel (groszek, orzech,) i miał. Zgłoszenia są przyjmowane do 25 października 2022 roku

Zebranie danych pozwoli ustalić wstępnie liczbę zainteresowanych gospodarstw i przygotować się w najbliższym czasie do sprzedaży węgla. Potrzebne informacje (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy, mail) przyjmuje pracownik Urzędu Gminy w godzinach 8:00 – 15:00, pokój nr 2 lub pod numerami telefonów:

tel. 18 53 100 51

tel. 18 53 100 53

tel 18 263 45 95 wew. 14 lub 25.

Zebrane dane osobowe przetwarzane będą jedynie dla realizacji zadania zaopatrzenia w węgiel.

Drukuj stronę Drukuj stronę