Zimowe utrzymanie dróg

Do wiadomości mieszkańców przekazujemy informacje dotyczące osób zarządzających
i nadzorujących zimowe utrzymanie dróg: 
DROGI GMINNE sezon 2021/2022

Standard odśnieżania: 
standard III – 5,735 km, standard V – 1,81 km, standard VI – 50,971 km

Koordynatorami zadań związanych z utrzymaniem dróg gminnych na terenie gminy Lipnica Wielka ze strony Zamawiającego są:
Sołectwo Murowanica – sołtys Franciszek Pindziak, tel. 530 730043,
Sołectwo Centrum – sołtys Jan Kwak, tel. 609 098147,
Sołectwo Skoczyki – sołtys Eugeniusz Węgrzyn, tel. 693 361 115,
Sołectwo Przywarówka – sołtys Józef Karkoszka, tel. 697 995621,
Sołectwo Kiczory – sołtys Henryk Kowalczyk, tel. 530 730044,
oraz 
Koordynator/nadzorujący – inspektor UG – Krzysztof Król – tel. 533 303613 

Wykonawcą usługi zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie całej gminy Lipnicy Wielkiej jest :
FHU „ZBAZIN” Józef Garaj, 34-483 Lipnica Wielka, Kiczory 40 A,

DROGA POWIATOWA sezon 2021/2022
Osoby zarządzając i nadzorujące zimowe utrzymanie dróg w Powiatowym Zarządzie Dróg:

Nadzorujący:

Sławomir Belicki: – tel./faks 18 26 647 00
                               tel. 18 26 628 88 
                               tel. 18 26 497 70 
                               kom. 722 195 305


Wykonawcą usługi zimowego utrzymania drogi powiatowej nr K1676 Lipnica Wielka – Przywarówka jest Konsorcjum Firm:

Lider – Józef Kondys FHU EXPORT IMPORT Józef Kondys 34 -722 Podwilk 337A,
Partner – Stanisław Waliczek TRANSKOP Nowe Bystre 192B, 34-521 Ząb, 34 -407 Ratułów 208
Telefony: 605 880 954, 601 439 868, 18 28 520 38
Podwykonawcą:
firma: FHU „ZBAZIN” Józef Garaj z siedzibą w 34-483 Lipnica Wielka, Kiczory 40 A

Załącznik nr 1
do zarzadzenia nr 46
Ministra  Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnnia  25 pażdziernika 1994 r.
ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ DYREKCJE OKRĘGOWE DRÓG PUBLICZNYCH
Załacznik nr 1