Zmiana godzin otwarcia pszok-ów

W związku z modernizacją oczyszczalni ścieków informujemy, że w okresie od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. PSZOK w Lipnicy Wielkiej będzie nieczynny. Mając na uwadze potrzeby mieszkańców naszej Gminy, zmieniamy na ten okres godziny otwarcia PSZOK-a w Kiczorach poniedziałek – piątek 9:00 – 10:00 oraz w pierwszą roboczą sobotę miesiąca 9:00-11:00

Za utrudnienia przepraszamy !

Pragniemy przypomnieć Państwu, że odpady komunalne takie jak:

 • odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne pochodzące z gospodarstw domowych,
 • zużyte opony,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
 • odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (przeterminowane leki, chemikalia, termometry rtęciowe, rozpuszczalniki, farby, tusze, kleje, żywice) oraz opakowania po nich,

należy dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są również odpady komunalne takie jak:

 • papier,
 • szkło,
 • tworzywa sztuczne,
 • metale,
 • odpady ulegające biodegradacji,
 • odpady wielomateriałowe.

Odpady w PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie, wyłącznie posegregowane oraz zabezpieczone – jeśli jest to konieczne. Dostarczone pozostałości poddawane są weryfikacji, której dokonuje pracownik, tym samym może odmówić przyjęcia odpadów.

Mieszkaniec przekazujący odpady ma obowiązek przedłożyć dokument potwierdzający uiszczenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Lipnica Wielka w postaci potwierdzenia wpłaty za miesiąc poprzedzający oddanie odpadu w przypadku braku potwierdzenia odpady nie zostaną przyjęte.

Transport, rozładunek oraz wszelkie koszty z tym związane pokrywane są przez osobę dostarczająca odpad.

Drukuj stronę Drukuj stronę