Zmiana siedziby jednostki Centrum Usług Wspólnych w Lipnicy Wielkiej

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Lipnicy Wielkiej informuję, iż od dnia 18 października 2021 r. Centrum Usług Wspólnych zmienia siedzibę jednostki z dotychczasowej: Lipnica Wielka 523 na nową: Lipnica Wielka 521.

Telefon kontaktowy CUW: 724 034 917.

Marzena Michalak

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych

W Lipnicy Wielkiej

Drukuj stronę Drukuj stronę