Ogłoszenia

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej

Kiedy jeszcze nie było Polski, czyli na początku XX w.poseł do parlamentu węgierskiego Ferdynand Skicak ufundował instrumenty i zorganizował pierwszą orkiestrę w Lipnicy Wielkiej. A cel był po trosze polityczny, bo akurat się zbliżały wybory i lipniczanie wyruszyli do punktu wyborczego w Bobrowie (obecnie Słowacja) na wezwanie księdza proboszcza Józefa Bonka. Ta orkiestra działała do I wojny światowej, potem umilkła, bowiem wielu muzyków trafiło na front, wielu zginęło, a instrumenty poniszczały. Dopiero w 1925 roku Emil Mika, wielce zasłużony dla Orawy animator kultury (zginął w Oświęcimiu w 1941 r.) – reaktywował orkiestrę dętą pod patronatem Towarzystwa Szkoły Ludowej.

orkiestra1

Instrumenty zakupiono w Brnie z dotacji TSL, część pieniędzy sami członkowie orkiestry zebrali, organizując zabawy ludowe, imprezy kulturalne i chodząc „po śpiywance” z szopką. Potem znów długo milczały blachy i drewno i dopiero w 1986 roku Jan Sawina, dyrygent i kapelmistrz, któremu całe Podhale wiele zawdzięcza w dziedzinie upowszechniania muzyki – rozpoczął prace z kandydatami na muzyków. Efekty rychło dały o sobie znać: III miejsce w Nowym Sączu na przeglądzie „Echo Trombity” w 1992 roku oraz koncerty na Słowacji, w Częstochowie, w Licheniu. Dobrą kondycję zawdzięcza orkiestra z Lipnicy przede wszystkim OSP Lipnica Wielka – Centrum, Wspólnocie Leśnej Urbarialnej oraz Urzędowi Gminy oraz ludziom dobrej woli, którzy kochają muzykę, orkiestrę i nierzadko rzucą grosz na potrzeby zespołu. Przez ostatnie lata grający strażacy z Lipnicy Wielkiej uświetniali wszelkie uroczystości kościelne i gminne, grali na konkursach i przeglądach, często w Namestovie na Słowacji. Zawsze czyniąc to z orawską godnością.

orkiestra2

Orkiestra jest prowadzona obecnie przez Kapelmistrza Łukasz Bandyka.

KONTAKT

Strażacka Orkiestra Dęta

34-483 Lipnica Wielka 521

tel: (18) 26 346 38

e-mail: gcksit@vp.pl

Skip to content