Rodo

W Urzędzie Gminy Lipnica Wielka powołano Inspektora Ochrony Danych osobowych. Funkcję tę wypełnia p. Adam Mitał, kontakt e-mail: iod@lipnicawielka.pl telefon: 18/53-100-57

Klauzula informacyjna ogólna

Klauzula informacyjna – monitoring fotopłapki

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

Klauzula informacyjna – podatki

Klauzula informacyjna – podział nieruchomości

Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych przez Radę Gminy w związku z rozpatrywaniem skarg, wniosków i petycji

Klauzula informacyjna – dowóz osób do punktu szczepień przeciw COVID-19