Ogłoszenia
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenia meteo
next arrow
previous arrow

Dziecięcy Zespół Regionalny ORAWSKIE DZIECI z Lipnicy Wielkiej na Orawie

Dziecięcy zespół regionalny Orawskie Dzieci działa przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Józefiny i Emila Mików w Lipnicy Wielkiej. Zespół został reaktywowany w grudniu 2011. Kierownikiem oraz instruktorem zespołu jest mgr Teresa Baniowska, zespół podzielony jest na dwie grupy: grupę początkującą  i zaawansowaną. W zespole działa również grupa śpiewacza prowadzona przez mgr Karolinę  Kowalczyk oraz dziecięca kapela prowadzona przez   mgra Marcina Kowalczyka. Celem utworzenia zespołu było umożliwianie uczniom poznania  dziedzictwa kulturowego, wartości i treści regionalnych na Orawie oraz zachęcenie do ich kultywowania.

Zespół prezentuje w swoich różnych programach: zabawy pasterskie, tańce orawskie, pieśni orawskie, pastorałki, gawędy  oraz  tradycje i zwyczaje regionu. Ponadto zespół przygotowuje spektakle teatralne o tematyce regionalnej: „Orawskie wesele”, „ Sen bacy”, „Skubarki”, „Jasełka orawskie”.

Nasz zespół jest chętnie zapraszany do prezentowania swoich programów na różnych imprezach plenerowych w Polsce i  za granicą.  Wyróżnia nas   naturalność  i autentyczność,  wspaniałe stroje regionalne oraz interesujące programy oparte na żywiołowych tańcach, pięknych pieśniach i ciekawych zabawach pasterskich.

Do najważniejszych sukcesów zespołu można zaliczyć I miejsce grupy kolędniczej „Betlejemcy” oraz nagrodę specjalną dla najmłodszej grupy kolędniczej „Do Sopecki”  w Orawskim  Przeglądzie Kolędniczym  w Lipnicy Wielkiej, III miejsce na ogólnopolskim spotkaniu dziecięcych i młodzieżowych grup kolędniczych „Pastuszkowie Kolędowanie” w Podegrodziu.

Zespół po udziale  w etapie rejonowym konkursu dla szkolnych zespołów regionalnych  organizowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie „To, co u nas najpiękniejsze” jako jedyny zespół z naszego regionu został wytypowany do  reprezentowania  Orawy w gali finałowej tego przeglądu w Zakopanem.

KONTAKT:
Dziecięcy Zespół Regionalny Orawskie Dzieci
Szkoła Podstawowa nr 2
34-483 Lipnica Wielka 521
tel: (018) 26 348 18

Skip to content