Zamówienia publiczne

Dane kontaktowe:

Marzena Polaczek
Inspektor ds. zamówień publicznych

 

nr telefonu: 18 531 00 54
mail: przetargi@lipnicawielka.pl

Od dnia 01.04.2021 roku Zamawiający Gmina Lipnica Wielka prowadzi nowo ogłoszone postępowania o udzielenie zamówień publicznych (ogłoszone po dniu 01.04.2021 r.)  pod niżej podanym linkiem:

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_lipnicawielka

Aktualne zamówienia publiczne poniżej 130.000,00 zł netto

02.06.2023 Zapytanie ofertowe dot. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lipnica Wielka do placówki oświatowej w roku szkolnym 2022/2023″

Zapytanie ofertowe

Projekt umowy

 

08.02.2023 Zapytanie cenowe wykonanie gadżetów

Zapytanie cenowe

Formularz cenowy

Wybór oferty

 

16.01.2023 Zapytanie cenowe DRUK PUBLIKACJI O JÓZEFINIE MIKOWEJ

Zapytanie cenowe

Formularz cenowy

Wybór oferty

10.11.2022 Zapytanie ofertowe dot. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lipnica Wielka do placówki oświatowej w roku szkolnym 2022/2023″

Zapytanie ofertowe

Projekt umowy

Informacja dot. zapytania ofertowego – brak ofert

 

01.09.2022 “ZAKUP POJAZDU TYPU QUAD DLA OSP W LIPNICY WIELKIEJ”

Zapytanie ofertowe QUAD

Ogloszenie

zał.1 Formularz ofertyowy

zał.2 wzór umowy

zał.3 wykaz dostaw

zał.4 oświadczenie ws powiązań kapitałowych  

Quad – rozstrzygnięcie

 

Zapytanie ofertowe QUAD

Ogloszenie

zał.1 Formularz ofertyowy

zał.2 wzór umowy

zał.3 wykaz dostaw

zał.4 oświadczenie ws powiązań kapitałowych

Uniewaznienie zapytania ofertowego

4.08.2022 “ZAKUP POJAZDU TYPU QUAD DLA OSP W LIPNICY WIELKIEJ”

ZAPYTANIE ofertowe QUAD

ZAŁ_1_FormularzOFERTOWY quad

zał.2.WZÓR UMOWY

zał.3.WYKAZ dostaw

zał.4.Oświadcz ws powiązań kapitałowych

Unieważnienie zapytania ofertowego

4.08.2022 „Organizacja i przeprowadzenie szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla członków OSP z pogranicza Polski i -Słowacji -Gminy Lipnica Wielka i Bobrov w miejscowości Lipnica Wielka wraz z wyżywieniem” 

ZAPYTANIE OFERTOWE KPP

ZAŁ_1_FormularzOFERTOWY 

ZAŁ_2_WZÓR UMOWY 

ZAŁ_3_WYKAZ usług szkoleniowych 

ZAŁ_4_Oświadcz ws powiązań kapitałowych

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2022

Aktualne zapytania ofertowe dla zamówień poniżej 130.000,00 zł netto

 16.05.2022 Zapytanie ofertowe dot. „Dowóz dziecka niepełnosprawnego z terenu Gminy Lipnica Wielka do placówki oświatowej w roku szkolnym 2021/2022”

Projekt umowy

informacja dot. zapytania ofertowego – brak ofert

Aktualne zapytania ofertowe dla zamówień poniżej 120.000,00 zł netto

 21.02.2022 Zapytanie ofertowe dot. „Dowóz dziecka niepełnosprawnego z terenu Gminy Lipnica Wielka do placówki oświatowej w roku szkolnym 2021/2022”

Projekt umowy

informacja dot. zapytania ofertowego – brak ofert