Zamówienia publiczne

Dane kontaktowe:

Marzena Polaczek
Inspektor ds. zamówień publicznych

 

nr telefonu: 18 531 00 54
mail: przetargi@lipnicawielka.pl

Od dnia 01.04.2021 roku Zamawiający Gmina Lipnica Wielka prowadzi nowo ogłoszone postępowania o udzielenie zamówień publicznych (ogłoszone po dniu 01.04.2021 r.)  pod niżej podanym linkiem:

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_lipnicawielka